Błąd: [Nazwa zestawienia] – Wskazany plik XML nie zawiera zestawienia księgowego w formacie określonym przez Comarch lub zestawienie nie zostało przeliczone lub nie zawiera kolumny Bieżący okres i/lub Bilans otwarcia.

Powyższy komunikat pojawia się po naciśnięciu przycisku Importuj w przypadku gdy:

  • w zestawieniu księgowym dostępnym w programie Comarch ERP Optima nie dodano kolumny Bilans otwarcia ani Bieżący okres. W takim przypadku użytkownik powinien z poziomu programu Comarch ERP Optima otworzyć formularz odpowiedniego zestawienia księgowego i na zakładce Kolumny dodać kolumnę: Bilans otwarcia i/lub Bieżący okres.
  • w programie Comarch ERP Optima nie przeliczono wskazanego do importu zestawienia księgowego. W takim przypadku użytkownik powinien w programie Comarch ERP Optima przeliczyć odpowiednie zestawienie księgowe za pomocą przycisku pioruna.Nie uzupełniono wszystkich wymaganych pól.

Powyższy komunikat pojawia się po naciśnięciu przycisku  Zapisz i waliduj ze schemą MF w przypadku, gdy w e-Sprawozdaniu Finansowym:

  • nie uzupełniono którejś z sekcji: Ogólne, Wprowadzenie, Pozostałe Noty (przynajmniej jedna nota podpięta w postaci pliku np. pdf).
  • do sekcji Pozostałe noty dodano plik, którego nazwa którego zawiera mniej niż 4 znaki lub więcej niż 55 znaków, polskie litery i/lub znaki różne od a-z, A-Z, ‚. ‚, ‚ – ‚, ‚ _ ‚.

Po naciśnięciu opcji Szczegóły pojawia się informacja, jakie wymagane pola nie zostały uzupełnione lub informacja o błędnej nazwie pliku.
Błąd: [Nazwa zestawienia] – Typ sprawozdania finansowego wymaga, aby wszystkie wartości były liczbami całkowitymi.

Powyższy komunikat pojawia się po naciśnięciu przycisku Importuj w przypadku gdy podczas tworzenia e-Sprawozdania Finansowego wskazano w polu Wartości w sprawozdaniu opcję: W tysiącach złotych. W takim przypadku użytkownik powinien w aplikacji Comarch e-Sprawozdania dodać nowe e-Sprawozdanie Finansowe i na zakładce [Ogólne] wskazać w polu Wartości w sprawozdaniu opcję: W złotych i groszach.
Element element ‚PodstawaPrawna’ w przestrzeni nazw ma niekompletną zawartość. Lista oczekiwanych elementów: element ‚Art’ w przestrzeni nazw.

Komunikat „Element element ‚PodstawaPrawna’ w przestrzeni nazw ‚http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/’ma niekompletną zawartość. Lista oczekiwanych elementów: element ‚Art’ w przestrzeni nazw ‚http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/’.” dotyczy nieuzupełnionej podstawy prawnej w sekcji Kalkulacja podatku dochodowego. W przypadku ręcznie dodanych pozycji należy dla każdej takiej pozycji (bez względu na to, jaka kwota zostanie w niej uzupełniona) obowiązkowo podać podstawę prawną (przynajmniej numer artykułu).
Element DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/:KRS jest nieprawidłowy. Wartość ‚111111111’ jest nieprawidłowa przy uwzględnieniu jego typu danych DefinicjeTypy/:TNrKRS – Błąd ograniczenia elementu Pattern. Błąd ograniczenia elementu Pattern.

Komunikat „Element http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/:KRS’ jest nieprawidłowy. Wartość ‚111111111’ jest nieprawidłowa przy uwzględnieniu jego typu danych ‚http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/:TNrKRS’ – Błąd ograniczenia elementu Pattern. Błąd ograniczenia elementu Pattern.” pojawia się w przypadku, gdy użytkownik w sekcji Wprowadzenie uzupełni nieprawidłowy numer KRS.
Element element ‚PozycjaUzytkownika’ w przestrzeni nazw \ ma nieprawidłowy element podrzędny element ‚Kwoty’ w przestrzeni nazw. Lista oczekiwanych możliwych elementów: element ‚NazwaPozycji’ w przestrzeni nazw.

Komunikat „Element ‚PozycjaUzytkownika’ w przestrzeni nazw ‚http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/’ ma nieprawidłowy element podrzędny element ‚Kwoty’ w przestrzeni nazw ‚http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/’. Lista oczekiwanych możliwych elementów: element ‚NazwaPozycji’ w przestrzeni nazw ‚http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/'” pojawia się w przypadku, gdy użytkownik doda własną pozycję bez uzupełnienia jej nazwy. W takim przypadku należy uzupełnić nazwę pozycji lub usunąć pustą pozycję.
Element element ‘P_6′ w przestrzeni nazw ma niekompletną zawartość. Lista oczekiwanych elementów: element ‚P_6B’ w przestrzeni nazw.

Komunikat „Element ‘P_6′ w przestrzeni nazw ‚http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/JednostkaInnaWZlotych’ ma niekompletną zawartość. Lista oczekiwanych elementów: element ‚P_6B’ w przestrzeni nazw ‚http://www.mf.gov.pl/schematy/SF/DefinicjeTypySprawozdaniaFinansowe/2018/07/09/JednostkaInnaWZlotych'” pojawia się w przypadku, gdy użytkownik w sekcji Wprowadzenie zaznaczy parametr Sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, a nie uzupełni opisu w części Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów). Po zaznaczeniu parametru Sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek uzupełnienie opisu jest wymagane.