Komunikat ID 29419 „Nie można dodać towaru do dokumentu. Towar: GRABIE_OGR występuje na innym dokumencie.”

Komunikat ten występuje w sytuacji, gdy Użytkownik próbuje z poziomu Księgowość/ Spis z natury przenieść stworzony Spis z Natury do Bilansu Otwarcia w module Handel.

Jest on następstwem tego, że na wspomnianym spisie istnieją towary, które w module Handel zostały już użyte podczas wystawiania dokumentów handlowych, magazynowych.

W Comarch ERP Optima zasadą jest, że nie można wprowadzić tego samego towaru na więcej niż jednym BOM oraz nie można na BOM wprowadzić towarów, na które zostały wystawione już inne dokumenty handlowo-magazynowe w programie.

Rozwiązaniem w tej sytuacji jest usunięcie ze spisu z natury (w księgowości) towaru, o którym mowa w komunikacie, przeniesienie poprawionego spisu z natury do BO w Handlu i stworzenie dokumentu Przyjęcia Wewnętrznego (Handel/ Inne (sekcja Magazyn)/ Przyjęcia Wewnętrzne) na usunięty towar, który wprowadzi jego stan na magazyn.

 
Komunikat ID 30407 „Dla wybranego konta księgowego nie istnieją żadne nierozliczone dokumenty”.

Potwierdzenie salda można wygenerować dla wybranego konta gdy istnieją nierozliczone dekrety na dzień wskazany w polu „Data dokumentu” i których data księgowania jest równa lub wcześniejsza od daty w polu „Data dokumentu”.

Ponaglenie zapłaty można wygenerować dla wybranego konta gdy istnieją nierozliczone lub częściowo rozliczone dekrety, których termin płatności minął.
Została zmieniona kwota składki na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne, czy zaktualizować kwoty w kolejnych miesiącach?

Zaakceptowanie komunikatu powoduje zmianę kwoty składek w danym miesiącu oraz w miesiącach po nim następujących (w tym samym roku). Wybór opcji Nie powoduje zmianę kwoty składek tylko w danym miesiącu.
Komunikat ID -2147217900 „Zdarzenia zostały rozliczone”.

Dla modyfikowanej pozycji zapisu księgowego zostało wygenerowane zdarzenie w preliminarzu płatności (zaznaczony parametr „Generowanie płatności”); płatność została następnie rozliczona. Aby zmodyfikować daną pozycję należy najpierw usunąć rozliczenie z poziomu modułu Kasa/Bank.
Komunikat ID 30951 Zaznaczone dokumenty posiadają różną datę księgowania. Czy chcesz utworzyć zbiorcze księgowania za poszczególne miesiące?

Komunikat pojawia się, jeżeli w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/Parametry wskazano datę księgowania inną niż bieżącą i księgowane są zbiorczo dokumenty z różnych miesięcy.
Nie można zmieniać kwoty na dekrecie rozrachowanym.

Dany dekret został rozrachowany z poziomu Księgowość>Rozrachunki>Rozrachunki. Aby zmienić kwotę na dekrecie należy usunąć rozrachunek z Listy rozrachunków z drugiej zakładki Rozrachowane lub z poziomu dekretu z zakładki drugiej Rozrachunki.
Komunikat ID 30243 „Nie można dodać analityki dla konta objętego kontrolą budżetu”.

Na formularzu konta syntetycznego w polu „Kontrola budżetu” wybrano opcję „Obroty Wn” lub „Obroty Ma”. Kontrola budżetu jest dostępna na najniższej analityce. Jeżeli na koncie została zaznaczona opcja kontroli budżetu wówczas nie można dodawać analityk do tego konta.