Nie został zdefiniowany urząd skarbowy na formularzu właściciela/wspólnika. Czy chcesz go teraz uzupełnić?

Po zaakceptowaniu komunikatu w programie otwiera się Formularz danych wspólnika. Na zakładce Szczegółowe należy uzupełnić Urząd Skarbowy właściwy dla danego podatnika. W przypadku, kiedy Użytkownik posiada moduł Kadry i Płace urząd uzupełniamy na formularzu właściciela na zakładce 2.Nr. Ident./podatki.
Po zapisaniu formularza, ponownie przeliczamy deklarację.
Błąd „Operator ma zakaz do operacji na koncie [numer konta], które zostało użyte w zestawieniu.”

W menu Księgowość / Plan kont, na formularzu konta, które zostało użyte w zestawieniu na drugiej zakładce „Dodatkowe” Operator ma założony zakaz.