Zestawienie o symbolu [symbol zestawienia], nr gałęzi [numer gałęzi zestawienia] było już obliczane. Nie można wywoływać tego samego zestawienia , gdy było już wywoływane wcześniej.

W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do błędnej pozycji (w gałęzi o numerze podanym w komunikacie odwołano się do tej samej gałęzi zestawienia). Należy sprawdzić definicje pozycji zestawienia.
Istnieją zapisy powiązane z modyfikowanym rekordem (powiązanie z tabelą BnkZdarzenia).

Nie można usunąć kontrahenta, ponieważ jest wybrany na dokumencie np. w Ewidencji dodatkowej lub Rejestrze VAT.
Komunikat ID -2147217900 „Nie można skasować dekretu. Dekret jest wybrany na Potwierdzeniu salda, Ponagleniu zapłaty lub Nocie odsetkowej”.

Aby usunąć dekret należy najpierw z poziomu Księgowość>Rozrachunki>Potwierdzenia salda, Ponaglenia zapłaty lub Noty odsetkowe skasować dokumenty powiązane z danym dekretem.
Komunikat ID 26008 „Operator posiada zakaz do operacji [nazwa operacji] na dzienniku”.

W menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Dzienniki, na formularzu dziennika na drugiej zakładce „Zakazy” Operator ma założony zakaz do wykonywania określonej operacji.
Komunikat ID 26101 „Nie został zdefiniowany urząd skarbowy dla deklaracji. Proszę podać właściwy urząd skarbowy w Konfiguracji -> Firma -> Dane firmy -> Deklaracje.”

W menu System/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/Deklaracje należy określić urząd skarbowy właściwy dla danego rodzaju deklaracji, a następnie ponownie przeliczyć deklarację i zapisać formularz. Lista Urzędów Skarbowych dostępnych w programie definiowana jest w menu Ogólne/ Inne/ Urzędy na zakładce pierwszej.
Nie można wstawić wiersza zduplikowanego klucza w obiekcie CDN.Wyposazenie o unikatowym indeksie WypNrInwent. Wartość zduplikowanego klucza to (XXXXX).

W Ewidencji wyposażenia istnieje już karta wyposażenia o podanym numerze inwentarzowym. Nie można dodać karty z tym samym numerem, w polu Nr inwentarzowy należy podać unikalny, niepowtarzalny numer.
Komunikat ID 30189 „Przekroczono okres dwóch miesięcy dla zapisów w buforze”.

W menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Księgowość kontowa zaznaczono parametr „Wymuszaj zatwierdzanie zapisów księgowych”. Zaznaczenie parametru powoduje, że w buforze księgowym można trzymać dokumenty nie dłużej niż 2 miesiące.