Komunikat ID 26100 „Nie można zapisać nieprzeliczonej deklaracji”.

Deklarację przed zapisem należy przeliczyć ikoną „Przelicz” (ikona czerwonego pioruna).
Błąd: Daty poza okresem obrachunkowym.

Podczas przeliczania zestawienia obrotów i sald w polu Okres od/Okres do należy wskazać daty w obrębie okresu obrachunkowego, który został wybrany w menu Narzędzia> Bieżący okres obrachunkowy.
Komunikaty ID 30211 „Agregacja przychodów z innych baz nie jest dostępna dla księgowości kontowej i ewidencji ryczałtowej”.

Na formularzu właściciela w opcji „Kwoty deklaracji” dodano kwoty indywidualne za dany miesiąc i na 4 zakładce „Działalność gospodarcza” (i/lub 5 Strefa i/lub 6 Najem) zaznaczono parametr „Pobieraj dane z bazy” i wybrano bazę z rodzajem księgowości: kontowa albo ewidencja ryczałtowa. Agregować przychody można tylko z baz, które mają rodzaj księgowości: księga podatkowa.
Wystąpiła duplikacja [numer konta] w grupie [symbol grupy kont]

Dane konto oraz jego analityki można podpiąć tylko do jednej grupy. Przykładowo: jeżeli w jednej grupie jest użyte konto 501-1-1, to do innej grupy nie można podpiąć kont 501, 501-1, 501-1-1.
Błąd „Brakuje zdefiniowanych kolumn w zestawieniu [symbol zestawienia]”.

W menu Księgowość> Zestawienia księgowe trzeba edytować ikoną lupy wybrane zestawienie i na zakładce 2. Kolumny zdefiniować (dodać) nagłówki kolumn zestawienia (tj. nazwy oraz okres).
Komunikat ID 26152 „Nie można wygenerować dokumentu wewnętrznego sprzedaży. Wybrany dokument jest dokumentem przeniesionym z modułu Handel. Aby wygenerować dokumenty wewnętrzne do zaznaczonych pozycji należy zaznaczyć parametr „Generowanie dokumentów wewnętrznych w rejestrach VAT”, dostępny z poziomu System/Konfiguracja/Firma/Księgowość/Parametry.”

Dokumenty wewnętrzne można wygenerować w module Handel/Faktury. W celu wygenerowania faktury wewnętrznej, z poziomu Rejestru VAT, do faktury pochodzącej z modułu FA należy w menu System/Konfiguracja firmy/Księgowość/ Parametry zaznaczyć parametr „Generowanie dokumentów wewnętrznych w Rejestrach VAT”.
Nie można księgować „na czysto” w okresie, w którym występują zapisy w buforze.

Nie można wprowadzić zapisu „na czysto” z datą późniejszą niż pierwszy zapis w buforze ze względu na zachowanie numeracji chronologicznej w księdze głównej oraz brak funkcji renumeracji zapisów zatwierdzonych (ograniczenie to wynika z nienaruszalności numeru dziennika dla zapisów zatwierdzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości).