Komunikat ID 26136 „Środek trwały posiada dokumenty. Wszystkie dokumenty zostaną przeniesione do nowej grupy”.

Przy zmianie grupy, do której należy środek trwały, dokumenty takiego środka również zostaną przeniesione do nowej grupy.
Nie znaleziono Zestawienia o symbolu : [symbol zestawienia].

W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do zestawienia, którego nie ma w programie. Należy sprawdzić definicje pozycji zestawienia.
Komunikat ID -2147217873 Taki zapis już istnieje. (Duplikacja w tabeli ‚CDN.DeklNag’ według klucza ‚DkNPodatnik’)

Za wybrany okres (miesiąc/rok) dla jednego właściciela można zapisać tylko jedną zaliczkę na PIT-36/PIT-36L, jedno zestawienie roczne do PIT-36/PIT-36L lub jedną deklarację roczną PIT-36/PIT-36L, jedną zaliczkę na CIT-8, jedną deklarację roczną CIT-8, jedną zaliczkę na podatek ryczałtowy dla wybranego właściciela, jedną deklarację PIT-28.
Komunikat ID 25136 „Skasowanie grupy [nazwa grupy] nie jest możliwe. W grupie tej istnieją środki trwałe.”

Można usuwać tylko te grupy środków trwałych, które nie zawierają jeszcze żadnych środków trwałych.
Ostrzeżenie ID 23476 Usunięcie rejestru niemożliwe. Rejestr posiada raporty kasowe/bankowe.

Można usuwać tylko te rejestry, które nie posiadają jeszcze żadnych zapisów.
Komunikat ID 26001 „Nie można dodawać konta analitycznego, do konta posiadającego księgowania”.

Aby dodać konto analityczne należy usunąć wszystkie zapisy księgowe danego konta z poziomu Księgowość> Dzienniki, również zapisy tego konta z dokumentu bilansu otwarcia (Księgowość> Inne> Dokumenty BO).
Błąd Brakuje pozycji nr: [numer pozycji] w zestawieniu.

W pozycji zestawienia księgowego odwołano się do nieistniejącej pozycji zestawienia. Należy sprawdzić definicje pozycji zestawienia.