Komunikat ID 23359 „Brak otwartego raportu, do którego można dodać zapis. Czy otworzyć nowy raport?”.

Komunikat pojawia się w momencie dodawania dokumentu z formą płatności: gotówka, program próbuje wówczas dodać automatycznie zapis kasowy (KP lub KW) rozliczający zgodny z datą dokumentu. Po zatwierdzeniu komunikatu program automatycznie otwiera raport kasowy/bankowy.
Pytanie (30876) Czy chcesz pobrać aktualną listę banków działających w Polsce?

Odpowiedź twierdząca powoduje, że lista banków zostanie zaimportowana do programu Comarch ERP Optima i będzie widoczna z poziomu zakładki Ogólne/Inne/Banki. Import banków z serwera Comarch jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.
Komunikat ID -2147217873 „Polecenie USUWANIA było sprzeczne z ograniczeniem REFERENCJI „FK_KPRKategoria”. Konflikt nastąpił w bazie „CDN_Prezentacja_KP_30”, tabeli „CDN.ZapisyKPR”, dla kolumny ‚KPR_KatID’”.

Nie można usunąć kategorii, ponieważ jest wybrana na zapisie w Księdze Podatkowej.
Informacja: ID 25078 „Wybrana forma płatności jest związana z nieaktywnym rejestrem”.

Informacja pojawia się, jeśli na dokumencie w module Faktury wybrano formę płatności, która w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności ma wybrany rejestr k/b, który jest nieaktywny (tzn. na formularzu rejestru k/b został zaznaczony parametr Nieaktywny). W celu dodania dokumentu z taką formą płatności należy odznaczyć parametr Nieaktywny dla właściwego rejestru k/b lub w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Formy płatności wybrać inny rejestr, dla takiej formy płatności.
Brak notowania podanego kursu waluty [waluta] na [RRRR-MM-DD].

Należy podać kursy waluty w menu Ogólne/ Kursy walut lub z poziomu System/ Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Waluty  ikona  Notowanie kursu dnia. W polu „Typ kursu waluty” należy wybrać właściwy typ. W programie Comarch ERP Optima istnieje możliwość importowania kursu waluty ze strony NBP. Kurs waluty można też uzupełnić na dokumencie walutowym wybierając jako typ kursu „Kurs ręczny”.

Od wersji 2016.5 umożliwiono automatyczne pobieranie kursów walut. Automat działa kiedy w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Parametry zaznaczony jest parametr Automatycznie pobieraj kursy walut. Parametr jest domyślnie zaznaczony na nowych bazach danych oraz bazach konwertowanych z wersji wcześniejszych.
Komunikat ID 23370 „Niepoprawny numer rachunku. Ilość znaków w numerze rachunku jest nieprawidłowa”.

Numer rachunku jest walidowany według algorytmu stosowanego dla numeracji IBAN. W przypadku polskich banków pierwsze 2 cyfry to cyfry kontrolne, następnych 8 cyfr to identyfikator banku-oddziału, a ostatnie 16 to numer rachunku. Należy upewnić się czy wprowadzony numer jest poprawny albo wyłączyć walidację numeru poprzez odznaczenie parametru IBAN.
Komunikat ID 26093 „Miesiąc [miesiąc dla którego jest generowana amortyzacja] roku [symbol roku] jest poza okresem obrachunkowym”.

W menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Okresy obrachunkowe należy dodać okres obrachunkowy dla którego generowana jest amortyzacja.