Nie mogę się połączyć z serwerem SQL – co zrobić ?

Należy sprawdzić:

Czy została podana prawidłowa nazwa serwera SQL?

W kreatorze Przygotowanie do uruchomienia systemu w polu Serwer MS SQL należy wpisać  prawidłową nazwę serwera bazy danych (domyślna nazwa to nazwa_komputera\optima, w wersji 17 Comarch ERP Optima i wcześniejszych domyślną nazwą serwera bazy danych była nazwa_komputera\cdn_optima)

Czy serwer bazy danych jest uruchomiony?

W celu sprawdzenia, czy uruchomiony jest serwer bazy danych Microsoft SQL Server należy uruchomić narzędzie konfiguracyjne SQL Server Configuration Manager
Start \ Wszystkie programy \ Microsoft SQL Server \ Configuration Tools \ SQL Server Configuration Manager

Należy sprawdzić, czy są uruchomione poniższe usługi:

  • SQL Server (nazwa_instancji) domyślnie SQL Server (OPTIMA)
  • SQL Server Browser

Czy serwer bazy danych jest udostępniony do pracy w sieci?

Jeśli łączymy się z końcówki do serwera należy upewnić się, że na serwerze istnieją wyjątki w zaporze sieciowej dla programów uruchamiających usługi SQL Server oraz SQL Server Browser. Odpowiednie wyjątki w
systemowej zaporze sieciowej mogą zostać dodane poprzez instalację Comarch ERP Menadżer Kluczy, patrz: W jaki sposób zainstalować Comarch ERP Menadżer Kluczy?. Jeżeli Menadżer Kluczy nie jest zainstalowany dla instancji SQL Server, na której znajdują się bazy danych Comarch ERP Optima, należy ręcznie dodać wyjątki dla programów sqlserver.exe oraz sqlbrowser.exe. Należy również pamiętać o wyjątku umożliwiającym rozwiązywanie nazw (w tym celu należy udostępnić port UDP/137).

Oprócz tego należy upewnić się, czy w systemie nie działają dodatkowe zapory innych producentów – należy wtedy dodać w nich odpowiednie wyjątki.

Serwer powinien posiadać także włączony protokół TCP/IP. Można to sprawdzić wybierając opcję Protocols for OPTIMA.

Czy w sieci działa rozwiązywanie nazw na adresy IP?

Można to sprawdzić za pomocą systemowego polecenie ping. Jego wywołanie z linii komend powinno mieć postać: ping nazwa_komputera. Wynikiem takiego polecenia powinien być adres IP podanego komputera. Jeżeli nie jest zwracany adres IP, wtedy konieczne jest ustawienie aliasu.
W celu utworzenia aliasu należy przejść do odpowiedniego katalogu i uruchomić program:
C:\Windows\system32\cliconfg.exe – systemy 32 bitowe
C:\Windows\SysWow64\cliconfg.exe – systemy 64 bitowe
Typ systemu operacyjnego można sprawdzić we właściwościach komputera.

 

Uwaga
Wpisując komendę cliconfg w wierszu poleceń systemu Windows (Start / Uruchom / cliconfg) domyślnie uruchamiany jest program z katalogu C:\Windows\system32
Po uruchomieniu odpowiedniego programu przechodzimy na zakładkę alias i ustawiamy powiązanie między nazwą komputera, a jego adresem IP. W polu „Alias serwera” podajemy pełną nazwę instancji silnika SQL (nazwa_hosta\nazwa_instancji). Zaznaczamy biblioteki sieciowe TCP/IP, natomiast w polu „Nazwa serwera” w miejsce nazwy hosta podajemy jego adres IP. Adres IP możemy sprawdzić wpisując komendę ipconfig w wierszu poleceń systemu Windows (Start/ Uruchom/ cmd).
Uwaga
W przypadku gdy problem z połączeniem występuje w obrębie tego samego komputera można podać lokalny adres IP 127.0.0.1 (interfejs loopback).
 
Zadaniem aliasu jest więc pomoc w odnalezieniu odpowiedniego adresu IP serwera, gdy rozwiązywanie nazw w sieci nie działa prawidłowo.
Czasem problemem w ustanawianiu połączenia do serwera SQL jest także nie odnalezienie odpowiedniego portu, na którym nasłuchuje serwer SQL. Wówczas warto odznaczyć parametr ‚Określ port dynamicznie’ i wpisać numer portu, na którym nasłuchuje serwer SQL. Numer portu możemy sprawdzić w errorlogu serwera SQL. Domyślnie plik znajduje się w lokalizacjach:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\LOG\ERRORLOG – lokalizacja dla serwera SQL 2005
lub
C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL11.OPTIMA\MSSQL\Log\ERRORLOG – lokalizacja dla serwera SQL 2012
Plik można otworzyć za pomocą notatnika. Informacja o numerze portu (xxxx) występuje po słowach Server is listening on [ ‚any’ <ipv4> xxxx]
Uwaga
Jeśli alias zostanie nazwy inaczej niż nazywa się serwer SQL należy pamiętać, aby w programie Comarch ERP Optima konfigurując połączenie do serwera SQL podać w polu Server MS SQL nazwę aliasu.Przeniesienie Microsoft SQL Server oraz Comarch ERP Optima na inne stanowisko.

Istnieje możliwość przeniesienia Microsoft SQL Server oraz programu Comarch ERP Optima na inne stanowisko. Przeniesienie należy wykonać w następujących krokach:

– Należy wykonać kopię bezpieczeństwa dla bazy konfiguracyjnej i baz firmowych. Jeżeli baz firmowych jest dużo, można wykorzystać do tego Migrator baz danych. Jest to narzędzie dostępne które można pobrać z poziomu Indywidualnej Strony Klienta (www.erp.comarch.pl/Klienci) w zakładce Comarch ERP Optima -> Aktualne wersje.

– Jeżeli licencja jest pobierana za pomocą klucza wirtualnego, należy go odpiąć ze starego stanowiska. Można to zrobić w programie Comarch ERP Manager Kluczy, na zakładce konfiguracja.

– Kolejnym krokiem jest zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania (Comarch ERP Optima oraz SQL Server) na nowym stanowisku. Należy pamiętać, że bazy danych możemy przenieść na serwer SQL w tej samej wersji lub wyżej.
Wersję serwera SQL można sprawdzić w pliku ERRORLOG przechodząc do miejsca, gdzie zainstalowany jest serwer (domyślnie znajduje się on w lokalizacji: C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL11.OPTIMA\MSSQL\Log). Informacja na temat wersji, podana będzie w pierwszym wierszu pliku

– Następnie, należy zainstalować program Menadżer Kluczy na nowym stanowisku i wprowadzić klucz licencyjny (wirtualny lub HASP). Manager Kluczy można pobrać na Indywidualnej Stronie Klienta wchodząc w zakładkę Comarch ERP Optima -> Aktualne wersje.

– Po zainstalowaniu obu programów, można ponownie wykorzystać program Migrator baz danych, na nowym stanowisku, aby odtworzyć bazy danych z wcześniej przygotowanych kopii.

Instrukcja wykorzystania programu Migrator Baz Danych znajduje się w poniższym linku:

http://download.comarch.com/wersje_pliki/opisy/optima/dokumentacja/2015.5.1/Comarch%20SQL%20Migrator.pdf

Opisana sytuacja dotyczy przeniesienia zarówno Comarch ERP Optima jak i Microsoft SQL Server. Jeżeli serwer SQL ma pozostać na starym stanowisku, a przeniesiony ma być sam program Comarch ERP Optima, to należy zainstalować go na nowym stanowisku oraz podłączyć się do drugiego komputera, który będzie pełnił rolę serwera.
Jakie ograniczenia posiada MS SQL Express 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2014 / 2016 / 2017?

OgraniczenieMS SQL 2008 ExpressMS SQL 2008 R2 ExpressMS SQL 2012 / 2014 / 2016 / 2017 Express
Ilość równoczesnych połączeńbrak ograniczeńbrak ograniczeńbrak ograniczeń
Maksymalny rozmiar bazy danych 4 GB10 GB10 GB
Maksymalna wykorzystywana ilość pamięci RAM1 GB1 GB1 GB
Maksymalna ilość wykorzystywanych fizycznych procesorów111
Jakie service packi powinny być zainstalowane w serwerze SQL do pracy z Comarch ERP Optima?

Generalnie zalecamy stosowanie najnowszych dodatków typu Service Pack dla serwerów SQL. 

 • dla pracy z Microsoft SQL Server 2008 zalecany jest SP4
 • dla pracy z Microsoft SQL Server 2008 R2 zalecany jest SP3
 • dla pracy z Microsoft SQL Server 2012 zalecany jest SP4
 • dla pracy z Microsoft SQL Server 2014 zalecany jest SP2
 • dla pracy z Microsoft SQL Server 2016 zalecany jest SP1
Z jakimi wersjami Microsoft SQL Server współpracuje Comarch ERP Optima ?

System Comarch ERP Optima współpracuje z:  

 • Microsoft SQL Server 2012
 • Microsoft SQL Server 2014
 • Microsoft SQL Server 2016
 • Microsoft SQL Server 2017
Jakie parametry sortowania powinny być ustawione na serwerze MS SQL podczas samodzielnej konfiguracji serwera?

Domyślna instancja serwera MS SQL instalowana wraz z Comarch ERP Optima, zawiera prawidłową konfigurację parametru sortowania/porównywania znaków (ang. collation) POLISH_CI_AS.

W przypadku ręcznej instalacji silnika bazy danych należy zadbać o poprawne ustawienie tego parametru już na etapie instalacji. Późniejsza zmiana ustawień może się wiązać z koniecznością reinstalacji silnika bazy.
Wybrany serwer SQL jest w wersji 2000/2005, ta wersja nie jest obsługiwana. Skonfiguruj połączenie z serwerem SQL w nowszej wersji.

Comarch ERP Optima od wersji 2014.5.1. nie współpracuje z silnikiem bazy danych Microsoft SQL Server 2005 oraz 2000.

W przypadku posiadania baz z MS SQL 2005 lub 2000, aby móc pracować na Comarch ERP Optima w wyższej wersji należy zainstalować nowszą wersję silnika bazy danych i przenieść na niego bazy danych. Można do tego wykorzystać narzędzie Migrator baz danych, które znajduje się na Indywidualnych Stronach Klientów w obszarze aktualnych wersji (http://www.erp.comarch.pl/klienci/default.aspx?site=2248).

Microsoft SQL Server 2012 nie obsługuje baz pochodzących zwersji Microsoft SQL Server 2000. W przypadku konieczności przeniesienia takichbaz do wersji MS SQL 2012, należy to zrobić dwuetapowo, tzn. w pierwszym krokuodtworzyć bazy pochodzące z SQL 2000 na MS SQL w wersji 2005, 2008 lub 2008 R2,wykonać kopię bezpieczeństwa i dopiero te pośrednie kopie odtwarzać na MS SQL2012.