Dlaczego wypłaty z umów cywilnoprawnych za poprzednie miesiące nie są uwzględniane przy wyliczaniu podstawy zasiłku chorobowego?

Aby uwzględnić wypłaty z umów cywilnoprawnych za poprzednie miesiące do podstawy naliczania zasiłku chorobowego, należy otworzyć formularz umowy cywilnoprawnej i na zakładce 2 Ubezpieczenie zaznaczyć parametr Wliczać do podstawy zasiłku chorobowego również po dacie zakończenia umowy. Dotyczy to umów, które mają odnotowaną datę zakończenia wcześniejszą niż okres rozliczanej nieobecności chorobowej.
Jak skonfigurować składnik aby był wykazywany na RP-7 ?

Aby wykazać dany składnik na RP-7 należy wejść w jego konfigurację (System / Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat) i na zakładce 3. Szczegółowe ustawić w polu Pozycja na RP-7 w jakiej pozycji ma być wykazany. Dodatkowo od tego składnika muszą być naliczane składki społeczne.
Jak ustawić w programie Comarch ERP Optima aby część wynagrodzenia dla pracownika była liczona z 50% kosztami uzyskania?

W takim celu należy na formularzu danych kadrowych pracownika, na zakładce 2 Nr ident./podatki ustawić w polu Procent wynagrodzenia zasadniczego z 50% kosztami uzyskania procent wynagrodzenia, od którego mają być naliczane 50 % koszty uzyskania przychodu.
W jaki sposób odnotować umowę dla cudzoziemca?

W systemie do dyspozycji Klienta są umowy cywilno-prawne IFT-1 przeznaczone dla osób będących cudzoziemcami. Jeżeli od umowy IFT mają być naliczane składki ZUS to w formularzu umowy należy uzupełnić zakładkę Ubezpieczenia.
Czy w programie można wyliczyć kwotę brutto wynagrodzenia od podanej kwoty netto?

W programie jest możliwość skorzystania z Kalkulatora wynagrodzeń, który umożliwia w prosty sposób wyliczanie kwoty brutto od podanej kwoty netto lub kwoty netto od podanej wartości brutto dla pracownika etatowegoi zleceniobiorcy. Narzędzie jest dostępne z poziomu zakładki Ogólne w sekcji Waluty, z listy pracowników, z formularza danych kadrowych pracownika, z listy wypłat pracowników oraz z formularza wypłaty za pomocą przycisku .
Na formularzu kalkulatora należy wskazać, czy wyliczana kwota dotyczy wypłaty dla pracownika etatowego, czy zleceniobiorcy oraz prawidłowo określić parametry dotyczące podlegania składkom ZUS i podatkom.

Kwoty wyliczone przez kalkulator można przenosić na inne formularze za pomocą funkcji kopiowania Ctrl+C Ctrl+V.