Jak przesunąć termin odbioru?

Przesunięcie terminu odbioru paczki od nadawcy możliwe jest po bezpośrednim kontakcie z firmą kurierską. Podczas kontaktu z konsultantem należy koniecznie podać Numer zlecenia odbioru paczki – dostępny na Zleceniu nadania przesyłki na zakładce Sendit.
Numer kontaktowy do firmy kurierskiej: DPD 22 577 55 10.

Przesunięcie terminu odbioru paczki możliwe jest również poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sendit.
Adres e-mail: biuro@sendit.pl, numer telefonu: 71 714 70 00.
Co oznaczają numery występujące na formularzu Zlecenia nadania przesyłki, na zakładce Poczta Polska/Sendit/DPD/DHL?

Dla Sendit:

  • Numer zlecenia Sendit – numer zamówienia usługi przewozowej nadawany przez serwis Sendit.pl, służący do identyfikacji zamówienia w przypadku kontaktu z Biurem Obsługi Klienta Sendit.
  • Numer zlecenia odbioru – numer przydzielony przez przewoźnika (firmę kurierską), służący do identyfikacji nadawanych przesyłek podczas ich odbioru przez kuriera.
  • Numer protokołu – numer dokumentu Protokołu Odbioru, który musi zostać wydrukowany przed przyjazdem kuriera.
  • Numer listu (Numer paczki) – numer nadawany przez kuriera, dzięki któremu można śledzić status przesyłek.

Dla DPD:

  • Numer zlecenia odbioru – numer przydzielony przez przewoźnika (firmę kurierską), służący do identyfikacji nadawanych przesyłek podczas ich odbioru przez kuriera.
  • Numer protokołu – numer dokumentu Protokołu Odbioru, który musi zostać wydrukowany przed przyjazdem kuriera.
  • Numer listu (Numer paczki) – numer nadawany przez kuriera, dzięki któremu można śledzić status przesyłek.

Dla DHL:

  • Numer listu (Numer paczki) – numer nadawany przez kuriera, dzięki któremu można śledzić status przesyłek.

Dla Poczty Polskiej:

  • Numer nadania – numer nadawany przez Pocztę Polską, dzięki któremu można śledzić status przesyłek.
Reklamacje Sendit.

Wszelkie informacje na temat reklamacji znajdują się w Centrum informacji na stronie sendit.pl:
http://sendit.pl/centrum-informacji/reklamacje

W razie pytań lub wątpliwości należy się kontaktować z Biurem Obsługi Klienta serwisu Sendit: optima@sendit.pl
Jak zapłacić za usługę Sendit?

Klienci Comarch rozliczają się z Sendit raz w miesiącu na podstawie faktury VAT.
Faktura VAT za nadane (w minionym miesiącu) paczki będzie przesyłana z początkiem kolejnego miesiąca kalendarzowego na adres wskazany jako korespondencyjny w konfiguracji Optimy (Firma/ Dane firmy/ Adresy nadawcze).
Lista faktur wystawionych przez Sendit prezentowana będzie w programie po wciśnięciu przycisku  Rozliczenia, dostępnego z poziomu Listy Przesyłek Kurierskich. Na liście znajduje się informacja o numerze faktury, dacie wystawienia i terminie płatności, stanie rozliczenia oraz kwotach netto, VAT, brutto.
Posiadam konto w Sendit. Jak z niego skorzystać w innej bazie firmowej?

Jeżeli użytkownik zakładał już z poziomu programu konto Sendit, ale obecnie z jakiejś przyczyny nie jest ono dostępne w konfiguracji (np. zostało odłączone przez użytkownika, założono nową bazę), to jego podłączenie jest możliwe za pomocą przycisku Odzyskaj poprzednią konfigurację. Należy wówczas podać hasło odpowiednie dla tego konta oraz ponownie zaakceptować regulamin i zgodę na przetwarzanie danych.
Gdzie można znaleźć informacje, czy przygotowana paczka nie zawiera elementów niestandardowych?

Paczka niestandardowa lub niesortowalna to taka, która wymaga szczególnej obsługi podczas procesu transportu.
Z tego powodu generuje wyższe koszty i wymaga dodatkowych opłat.

Informacje dotyczące paczek niestandardowych w DPD są dostępne pod adresem:
https://www.sendit.pl/centrum-informacji/elementy-niestandardowe

Poprzez Comarch ERP Optima nie ma możliwości nadania paczek niestandardowych.
Komunikat ID 30795 Jak założyć konto w Sendit?

Funkcjonalność nadawania przesyłek kurierskich z programu jest dostępna tylko dla użytkowników posiadających aktualną gwarancję. W związku z tym założenie konta Sendit w Optimie jest możliwe pod warunkiem, że NIP wpisany w pieczątce firmy (System/Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy) jest zgodny z numerem NIP klienta zapisanym na Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania wystawionym przez Comarch.

Aby założyć konto w Sendit należy wybrać w menu System/Konfiguracja/Firma/ Przesyłki/ Sendit przycisk Złóż konto Sendit. W efekcie zostanie wyświetlony formularz pozwalający skonfigurować współpracę z serwisem Sendit.
Nazwa firmy, NIP oraz dane adresowe są pobierane do konfiguracji konta Sendit z pieczątki firmy. Jeżeli istnieje potrzeba ich modyfikacji należy to zrobić w System/Konfiguracja/Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy. Zmodyfikowane w tym obszarze dane zostaną zaktualizowane także w Sendit.

Po uzupełnieniu pozostałych informacji (imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail) można zarejestrować konto w Sendit za pomocą przycisku Załóż konto. Adres e-mail z okna konfiguracji staje się loginem do serwisu Sendit. Aby dokończyć proces rejestracji konta wystarczy, że użytkownik wprowadzi hasło (6-30 znaków alfanumerycznych) oraz zaakceptuje regulamin (dostępny pod przyciskiem Regulamin) i wyrazi zgodę na przetwarzanie danych, a następnie wciśnie przycisk Załóż konto.

Na jeden NIP można założyć tylko jedno konto. Jeśli NIP został już wykorzystany przez jeden z oddziałów, to z usług Sendit można skorzystać tylko rejestrując nowe konto na stronie www.sendit.pl. W takim przypadku będzie obowiązywała oferta cenowa znajduje się na stronie: http://sendit.pl/oferta
Unikalny musi być również adres e-mail, który stanowi login w serwisie Sendit.