Po aktualizacji programu Comarch ERP Optima do najnowszej wersji przestała działać drukarka fiskalna, co może być tego powodem?

Od wersji 12.x ustawienia portów COM w systemie operacyjnym wprost wpływają na działanie drukarek fiskalnych w programie. W związku z tą zmianą należy poprawnie ustawić port COM, zgodnie z instrukcją użytkownika drukarki.

Parametry ustawień portu COM dla drukarek fiskalnych:

Posnet (Novitus, Innova, Emar, Torell):

 • szybkość: 9600
 • parzystość: brak (none)
 • liczba bitów: 8
 • bit stopu: 1
 • sterowanie przepływem: brak 

Elzab:

 • szybkość: 9600 / 19200
 • parzystość: parzysta (even)
 • liczba bitów: 8
 • bit stopu: 1
 • sterowanie przepływem: brak, xon/xoff 

W przypadku drukarek Elzab starszego typu należy sterowanie przepływem ustawić na sprzętowe.

Drukarka Posnet Temo podłączona bezpośrednio przez USB do poprawnej komunikacji musi mieć ustawione sterowanie przepływem RTS. Przy pracy przez port COM parametr ten może być dowolny – ustawienia systemowe.

W nowych drukarkach Posnet Thermal i Novitus Delio w konfiguracji drukarki można ustawić sterowanie przepływem, w Comarch ERP Optima musi być wybrana taka sama opcja (drukarki te mają domyślne ustawienie „brak”).

Dodatkowe informacje dotyczące drukarek fiskalnych dostępne są w biuletynie „OPT048 – Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch Optima”.
Z jakimi kolektorami współpracuje program Comarch ERP Optima?

Obecnie program współpracuje z następującymi typami kolektorów:

 • Dolphin
 • BHT
 • CipherLab (oprogramowanie producenta, a nie importera, np. seria 8000, 8001, 8300)
 • Opticon (z firmy OptiData np. Opticon PHL-2700) 

W modelu usługowym program Comarch ERP Optima nie współpracuje z kolektorami.

Konfiguracja pracy z kolektorami opisana jest dokładnie w artykule Współpraca z kolektorami danych.

Dodatkowe informacje dotyczące kolektorów (m. in. przykładowa konfiguracja) dostępne są w biuletynie OPT048 – Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch Optima.
Z jakimi czytnikami kodów kreskowych współpracuje program Comarch ERP Optima?

Comarch ERP Optima współpracuje z każdym czytnikiem kodów kreskowych, który emuluje klawiaturę (ma możliwość wpięcia go do portu klawiatury). Karty cennikowe muszą mieć wypełnione pole EAN. Jeśli pozycja nie posiada własnego kodu (pole EAN jest puste) – wciśnięcie przycisku nadaje kod EAN zgodnie z ustawionym zakresem w menu System/ Konfiguracj/ Firma/ Handel/ Autonumeracja i kody EANGenerowanie kodów EAN. Wpisany tu kod kreskowy jednoznacznie identyfikuje pozycję, tzn. w jednej bazie nie mogą istnieć dwa towary o takim samym kodzie paskowym. Kod kreskowy może być wykorzystany podczas wpisywania towarów na fakturę.

Dodatkowe informacje dotyczące czytników kodów kreskowych dostępne są w biuletynie OPT048 – Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch ERP Optima.
Z jakimi terminalami płatniczymi współpracuje program Comarch ERP Optima?

Comarch ERP Optima zapewnia współpracę z następującymi terminalami:

 • VeriFone VX 520 dystrybuowanym przez eService
 • VeriFone VX520 dystrybuowanym przez Polcard
 • Ingenico ICT220 ETH dystrybuowanym przez Polcard

Za pomocą terminali płatniczych obsługiwane są dwie operacje kartą płatniczą: obciążenie karty płatniczej oraz zwrot środków płatniczych na kartę.
Z jakimi drukarkami fiskalnymi współpracuje program Comarch ERP Optima?

Poniżej przedstawiono modele drukarek fiskalnych współpracujących z systemem Comarch ERP Optima.

Comarch ERP Optima współpracuje z następującymi drukarkami fiskalnymi:

 • POSNET (oparte o protokół DF-3001, Thermal, Posnet; Posnet Temo, Posnet Thermal HS, FV, HD EJ, Thermal HD)
 • ELZAB (Omega, Mera, ZETA),
 • INNOVA (Profit, Market, DF-1),
 • NOVITUS (Vivo, Vento, Quarto, Delio Prime, Deon),
 • TORELL (Duo Pro, Andros),
 • EMAR (Printo),
 • Epson TM-T801FV.

Drukarki w wersjach aptecznych nie są obsługiwane.

Dodatkowe informacje dotyczące konfiguracji pracy z drukarkami fiskalnymi dostępne są w biuletynie OPT048 – Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch ERP Optima .
Z jakimi kasami fiskalnymi współpracuje program Comarch ERP Optima?

System Comarch ERP Optima współpracuje z kasami fiskalnymi:

 • NOVITUS (zgodne z protokołem Tango: Bravo, Nano, PS-3000, PS-4000E, Soleo)
 • ELZAB (klasy II generacji: Alfa, Delta, Jota, Teta, Eco, Mini)
 • SHARP (ER-457P, ER-237P, ER-277P, ER-A285P) 

Dodatkowe informacje oraz konfiguracja pracy z kasami fiskalnymi umieszczone zostały w instrukcji Kasy Fiskalnea także w biuletynie OPT048 – Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi w Comarch ERP Optima.