Dokumenty

Dla dokumentów typu AIST – arkusz inwentaryzacyjny ST oraz AIWP – arkusz inwentaryzacyjny wyposażenia możliwe jest w tym miejscu określenie domyślnego schematu numeracji i serii.