Formularz WZ: zakładka Dokumenty

Zakładka ta wyświetla listę wszystkich związanych z danym WZ dokumentów. Lista ta składa się z kolumn:

Numer – numer dokumentu skojarzonego z WZ.

Typ – dokumentu skojarzonego z WZ. Pole to może przyjmować wartość:

  • PA – Paragon skojarzony z Wydaniem Zewnętrznym,
  • FS – Faktura Sprzedaży skojarzona z WZ,
  • WKA – Wydanie Kaucji,
  • FPF – Faktura Pro Forma, na podstawie której wygenerowano WZ,
  • KOR – korekta dokumentu WZ,
  • DEK – dekret księgowy.

Data – data wystawienia dokumentu skojarzonego z WZ.

Razem netto – wartość netto dokumentu skojarzonego z danym Wydaniem Zewnętrznym.

Przycisk  umożliwia podgląd wybranego dokumentu powiązanego z Wydaniem Zewnętrznym.