Na formularzu dokumentu nie widać kursu za wybrany dzień pomimo, że dokonano importu średniego kursu NBP, co może być tego przyczyną?

Aby po imporcie notowań kursów ze strony Narodowego Banku Polskiego (dla typu kursu NBP) kursy zostały zapamiętane należy w kolumnie Dodawać wybrać Tak oraz po imporcie nacisnąć przycisk Zapisz. Wówczas w menu System / Konfiguracja / Program / Ogólne / Waluty notowanie dla Typu kursu waluty: NBP zostanie zapamiętane.