Ostrzeżenie ID 24119 „Brak zaznaczonego pola „Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności” w schemacie płatności pracownika”.

Informacja o konieczności zaznaczenia na formularzu płatności parametru 'Nadwyżki nad zadeklarowane kwoty dodawane do tej płatności’.