Parametry

W tym miejscu użytkownik ma możliwość wskazania sposobu zapisu skanów dokumentów dla usługi OCR. Możliwe jest zaznaczenie jednej z 3 opcji:

  • zapisz w bazie (domyślnie zaznaczona opcja),
  • zapisz w IBARD (po zaznaczeniu tej opcji staje się aktywne pole Folder dla plików na IBARD),
  • zapisz na dysku (po zaznaczeniu tej opcji pojawia się możliwość określenia domyślnego folderu dla wszystkich stanowisk oraz ewentualnie dodatkowo dedykowanego folderu dla tego stanowiska).