Potwierdzenie salda

Potwierdzenie drukowane jest na dany dzień. Okno w formie listy obsługiwanej przez standardowe klawisze.

Lista potwierdzeń salda

Lista potwierdzeń salda jest dostępna z poziomu Kasa/ Bank/ Potwierdzenia salda.

W filtrze aktywnym dostępne są następujące dodatkowe możliwości filtrowania:

  • Rodzaj: należności, zobowiązania – w zależności od zaznaczonych opcji na liście widoczne będą potwierdzenia wygenerowane tylko dla należności lub tylko dla zobowiązań lub – przy obu zaznaczonych parametrach – wszystkie wygenerowane potwierdzenia.
  • Dokumenty źródłowe: przychodowe, rozchodowe – w zależności od zaznaczonych opcji na liście widoczne będą potwierdzenia wygenerowane tylko dla dokumentów przychodowych lub tylko dla rozchodowych lub – przy obu zaznaczonych parametrach – wszystkie wygenerowane potwierdzenia.

Ustawienia z filtra przenoszone są również na wydruk Lista potwierdzeń/ Wzór standard.