Przekroczono limit dla zasiłku opiekuńczego na ten rok. Czy podzielić nieobecność? Wybierz 'Tak’, żeby do limitu zapisać jako nieobecność uprawniającą do zasiłku opiekuńczego, a powyżej limitu – jako usprawiedliwioną niepłatną. Wybierz 'Nie’, żeby w całości zapisać jako nieobecność uprawniającą do zasiłku opiekuńczego.

Komunikat pojawia się podczas próby zapisania nieobecności ‘Urlop opiekuńczy (zasiłek)’, która powodowałaby przekroczenie limitu 60 dni opieki nad chorym dzieckiem do 14 roku życia lub 14 dni opieki nad innym członkiem rodziny.
Użytkownik ma do wybory trzy przyciski:

  • Tak – nieobecność dzieli się następująco:
    • okres mieszczący się w limicie, zapisuje się jako nieobecność typu ‘Urlop opiekuńczy (zasiłek)’.
      o okres, nie mieszczący się w limicie, zapisuje się jako nieobecność typu ‘Nieobecność usprawiedliwiona (151).
    • Jeśli cały okres edytowanej nieobecności jest poza limitem (bo wcześniej wykorzystano pełny limit), to zapisuje się jedna nieobecność, za cały okres jako ‘Nieobecność usprawiedliwiona (151)’.
  •  Nie – nieobecność zapisuje się w całości, zgodnie z wpisanymi danymi,
  • Anuluj – następuje powrót do edycji formularza nieobecności.