Wiązanie dokumentów z wiadomościami sms

W przypadku dokumentów, gdzie na zakładce [Dokumenty] jest dostępna tabela z zadaniami i kontaktami CRM, poprzez przycisk  można dodawać wiadomości sms i wiązać z dokumentem już istniejące smsy.