1

Zmień warunki płatności

Zmień warunki płatności – funkcja umożliwia ustawienie parametrów na formularzu kontrahenta na zakładce [Płatności] odpowiednio w polach: Forma płatności, Domyślna waluta, Termin płatności (zaznaczenie/odznaczenie parametru oraz ustalenie ilości dni dla terminu płatności), Maksymalna zwłoka, zaznaczenie/odznaczenie parametru Nie rozliczaj płatności

Dotyczy wersji: 2018.6.1
jak również zaznaczenie/odznaczenie parametru Split payment..

Parametry seryjnej zmiany warunków płatności kontrahentów