Komunikat: Pobranie fabryki klasy COM dla składnika o identyfikatorze CLSID … nie powiodło się z powodu następującego błędu: 80080005. Klucz podaje informację – „Uruchamianie programu”.

Jeśli pojawi się taki komunikat należy przeinstalować sterowniki klucza HASP. W tym celu w katalogu, w którym zainstalowany jest Comarch ERP Menadżer Kluczy (domyślnie: C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Menadżer Kluczy) odszukać plik haspinst.exe i uruchomić go parametrem -r (odinstaluj) a następnie -i (zainstaluj), tzn. po wpisaniu w pasku eksploratora plików ścieżki do tego pliku stawiamy myślnik, a następnie wpisujemy odpowiedni parametr. Sposób uruchomienia pliku z parametrem został przedstawiony na poniższym zrzucie.
„Nie udało się połączyć z serwerem SQL [nazwa] obsługującym serwis zabezpieczeń, wpisanym na oknie logowania do programu. Wpisz poprawny adres serwera klucza na oknie logowania.”

Na oknie logowania należy kliknąć w ikonę „Pokaż szczegóły” (obok znaku zapytania, ikona niebieskiej strzałki w dół) – rozwinięta zostanie lista dodatkowych ustawień. Pole Serwer Klucza powinno być puste (w przypadku posiadania jednego klucza na tym samym serwerze, na którym znajdują się bazy danych) lub wypełnione w następujący sposób: NAZWASERWERA\NAZWAINSTANCJISQL::NUMERKLUCZA (serwer, na którym zainstalowano menadżer kluczy).

 

Zobacz także: W jaki sposób skonfigurować pracę w Comarch ERP Optima w przypadku posiadania wielu kluczy?
Komunikat ID 29999 „Nie udało się pobrać informacji o dostępnych modułach.Program pracuje w WERSJI STARTOWEJ.”

Komunikat informuje iż program pracuje w wersji demonstracyjnej/startowej. Wersja startowa pozwala zapoznać się z programem Comarch ERP Optima bez konieczności jego wcześniejszego kupna. Posiada ona pełną funkcjonalność licencjonowanej wersji programu, jednakże ma również jedno ograniczenie. Polega ono na tym, że w bazie danych różnica między datami operacyjnymi dokumentów nie może być większa niż 60 dni. Jeżeli próg ten zostanie przekroczony program się zablokuje i nie pozwoli na dalszą pracę.

W przypadku, jeśli komunikat pojawi się mimo posiadania pełnej wersji programu, może świadczyć o tym, że informacja o licencjach na poszczególne moduły nie została odczytana z klucza sprzętowego HASP (wpinanego w port LPT lub USB), klucza wirtualnego lub plików bezkluczowych (softhasp.sig, softhasp.dat). Należy sprawdzić (w zależności od rodzaju stosowanego klucza): 

  • czy klucz sprzętowy jest poprawnie wpięty do komputera,
  • czy klucz wirtualny został dodany w Menadżerze Kluczy oraz czy jest aktywne połączenie z siecią Internet,
  • czy pliki bezkluczowe zostały wgrane bezpośrednio na dysk główny.          

Należy też sprawdzić warunki opisane w pytaniu: Program pracuje w wersji startowej mimo wykupionych licencji lub po zalogowaniu program wyświetla komunikat błąd 22001 Działanie aplikacji zostało zablokowane. Zamknij wszystkie okna i zamknij program co zrobić?
Komunikat ID -2147189152 „Nie można odnaleźć właściwości QE.”

Komunikat ten pojawia się przy próbie eksportu wydruku do pliku MS Excel (tylko dane).
Korzystanie z tej funkcjonalności jest możliwe po zainstalowaniu pliku Crystal Reports dla Comarch ERP Optima 201x – podgląd.msi (do pobrania tutaj) oraz zaznaczeniu w System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ Wydruki parametru – Używaj przeglądarki Crystal do podglądu wydruków typu Crystal Reports.
Komunikat ID: 6022 „Nie masz uprawnień do wykonania tej procedury. Skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania praw jeżeli jest to niezbędne dla dalszej pracy. Nazwa zabronionej procedury: [Nazwa procedury].”

Jeśli nazwa procedury:

  1. Wykres. Operator nie ma wskazanego modułu Analizy w Konfiguracji Program \ Użytkowe \ Operatorzy, na formularzu operatora, na zakładce Ogólne w obszarze Operator używa modułów:, bądź też nie zaznaczono tego modułu podczas logowania, na zakładce Moduły.
  2. Logowanie do systemu. Jeśli taki komunikat występuje podczas próby zalogowania do systemu, wówczas przyczyną może być nie zaznaczenie żadnego modułu na zakładce Moduły. Należy przejść na tą zakładkę i sprawdzić czy przynajmniej jeden moduł jest zaznaczony.
    Jeśli nie chcemy przy każdym logowaniu ręcznie zaznaczać modułów, należy zmienić ustawienia w Konfiguracji Program \ Użytkowe \ Operatorzy. Na formularzu operatora, na zakładce Ogólne w obszarze Operator używa modułów: bądź na zakładce Bazy.

    Inną przyczyną pojawiania się komunikatu mogą być założone blokady na operatora. Można to sprawdzić logując się jako Administrator, na karcie danego operatora, na zakładce Blokady dostępu.
„Serwer zdalny zwrócił błąd: (503) Serwer jest niedostępny”

Komunikat o treści „Serwer zdalny zwrócił błąd: (503) Serwer jest niedostępny” z reguły wskazuje na czasową niedostępność serwera zewnętrznego, przykładowo serwera portalu MF – ppuslugi.mf.gov.pl (np. przeciążenie tego serwera).

W przypadku wprowadzania dokumentu, program automatycznie weryfikuje status VAT Kontrahenta. Jeżeli na moment wystawiania dokumentu, wystąpił tymczasowy problem z połączeniem do portalu ppuslugi.mf.gov.pl to komunikat o tej treści może wystąpić.
Komunikat: Połączenie z serwerem SQL zostało utracone. Konieczne jest ponowne uruchomienie programu. Jeżeli problem będzie się powtarzał skontaktuj się z administratorem sieci.

Przyczyną pojawienia się takiego komunikatu jest zerwanie połączenia sieciowego lub niedostępność jednego z zainstalowanych na komputerze/ serwerze interfejsów sieciowych (dodatkowa karta sieciowa USB, ExpressCard, PCI itp.) Rozwiązaniem w tym przypadku jest utworzenie aliasu dla instalacji silnika bazy dedykowanej dla Comarch ERP Optima. Instrukcję, jak skonfigurować alias do serwera SQL przedstawiono w pytaniu: Nie mogę się połączyć z serwerem SQL – co zrobić?