Błąd: [Nazwa zestawienia] – Typ sprawozdania finansowego wymaga, aby wszystkie wartości były liczbami całkowitymi. - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Błąd: [Nazwa zestawienia] – Typ sprawozdania finansowego wymaga, aby wszystkie wartości były liczbami całkowitymi.

Powyższy komunikat pojawia się po naciśnięciu przycisku Importuj w przypadku gdy podczas tworzenia e-Sprawozdania Finansowego wskazano w polu Wartości w sprawozdaniu opcję: W tysiącach złotych. W takim przypadku użytkownik powinien w aplikacji Comarch e-Sprawozdania dodać nowe e-Sprawozdanie Finansowe i na zakładce [Ogólne] wskazać w polu Wartości w sprawozdaniu opcję: W złotych i groszach.