Błąd weryfikacji numeru rachunku []: pusty numer NIP

Komunikat pojawia się, gdy podczas wystawiania Faktury Zakupu, korekty Faktury Zakupu, korekty Faktury Sprzedaży, spełnione są warunki umożliwiające weryfikację rachunku bankowego klienta, natomiast numer NIP nie został uzupełniony.