Czy istnieje możliwość zaznaczenia parametru „Rozrachunek” dla wszystkich zapisów księgowych na danym koncie rozrachunkowym?

Tak, parametr rozrachunek można zaznaczyć dla wszystkich zapisów księgowych na danym koncie rozrachunkowym. Aby to zrobić należy przejść na Księgowość / Dzienniki, na zakładkę Konto. Po wybraniu odpowiedniego konta rozrachunkowego i zaznaczeniu zapisów księgowych, opcja „Zaznacz rozrachunek” jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy (w menu kontekstowym).