Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać faktury w układzie poziomym?

Tak, usługa Comarch OCR umożliwia rozpoznawanie faktur w układzie poziomym.