Czym różni się kolumna ilość na liście zasobów od ilości dostępnej i co oznacza parametr „zerowe”? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Czym różni się kolumna ilość na liście zasobów od ilości dostępnej i co oznacza parametr „zerowe”? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Czym różni się kolumna ilość na liście zasobów od ilości dostępnej i co oznacza parametr „zerowe”?

Ilość – wyświetlana jest tutaj ilość towaru jaka znajduje się w magazynie.

Rezerwacje – ilość towaru jaka została zarezerwowana (rezerwować mogą np. dokumenty Rezerwacji Odbiorcy, ale również Faktury Sprzedaży/ Paragony nie przekształcone do WZ).

Braki – ilość towaru jaką należy zamówić u dostawcy, aby można było zrealizować wszystkie rezerwacje.

Zamówienia – ilość towaru jaka została zamówiona.

Braki pozostałe – wyliczane są jako różnica pomiędzy brakami a zamówieniami.

Ilość dostępna – ilość towaru jaką możemy w danym momencie wydać jeszcze z magazynu (ilość pomniejszona o rezerwacje)

Zerowe – parametr dotyczy kolumny Ilość, (jeżeli w System/Konfiguracja/Firma/ Magazyn/ Parametry zaznaczony jest parametr Nie pozwalaj na wydanie towaru gdy występują rezerwacje, to wtedy parametr Zerowe dotyczy kolumny Ilość dostępna):

  • parametr zaznaczony – na liście pojawiają się wszystkie zasoby bez względu na ilość,
  • parametr nie zaznaczony – lista zasobów ograniczona jest tylko do towarów, których ilość jest większa od zera (przy zaznaczonym parametrze Nie pozwalaj na wydanie towaru, gdy występują rezerwacje lista zasobów ograniczona jest do towarów, których ilość dostępna jest większa od zera).