Deklaracje - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Deklaracje - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Deklaracje

Wliczaj zakupy opodatkowane 0% na VAT-7 – parametr został wprowadzony ze względu na niejednoznaczność interpretacji przepisów dotyczących uwzględniania zakupów opodatkowanych stawką 0% na deklaracji VAT-7. Jeżeli parametr jest aktywny, wówczas zakupy opodatkowane stawką 0% zostaną wykazane na deklaracji VAT-7, jeżeli parametr jest wyłączony, wówczas zarówno zakupy zwolnione z VAT jak i opodatkowane 0% nie będą wykazane na deklaracji.

Struktura sprzedaży dla rozliczenia środków trwałych wg poprzednich deklaracji – zaznaczenie tego parametru spowoduje, że struktura sprzedaży dla środków trwałych będzie liczona na podstawie poprzednich deklaracji, a nie zapisów z rejestru VAT. Parametr wprowadzony ze względu na różną interpretację urzędów skarbowych.

Rozliczać VAT naliczony, jeśli nie wystąpiła sprzedaż – zaznaczony parametr powoduje, że na deklaracji VAT-7 pojawia się podatek naliczony, pomimo braku sprzedaży w okresie rozliczeniowym, za który zostaje składana deklaracja. 

Rozliczać VAT naliczony jeśli wystąpiła tylko sprzedaż zwolniona – zgodnie z ustawą o podatku VAT, że jeśli podatnik w okresie, którego dotyczy deklaracja VAT-7 nie wykonał czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, wówczas może odliczyć w deklaracji podatek naliczony dopiero w chwili, gdy wystąpią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Przez czynności podlegające opodatkowaniu rozumie się sprzedaż w stawce VAT różnej od 0. Ponieważ niektóre urzędy skarbowe zaliczają do sprzedaży opodatkowanej sprzedaż w stawce zwolniona, w konfiguracji umieszczono powyższy parametr – pozwala on odliczyć naliczony podatek VAT w przypadku, gdy wystąpiła tylko sprzedaż w stawce zwolniona. Dodatkowo parametr ten jest związany z parametrem Uwzględniać sprzedaż nie podlegającą VAT na VAT-7.

Uwzględniać sprzedaż nie podlegającą VAT na VAT-7 – u podatników, u których występuje sprzedaż nie podlegająca VAT (np. sprzedaż przedsiębiorstwa, sprzedaż oddziału, sprzedaż nieruchomości, zbycie praw autorskich, sprzedaż towarów dokonana poza terytorium Polski itd.), jeżeli załączymy ten parametr, to na deklaracji VAT-7 wartość sprzedaży NP (nie podlega) zwiększy pole ze sprzedażą zwolnioną i zostanie uwzględniona przy liczeniu współczynnika sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży całkowitej (powiększając sprzedaż całkowitą).

Deklaracja PIT-4 wg określa datę według której liczona jest deklaracja PIT-4 (parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany do modułu Płace i Kadry lub Place i Kadry Plus):

  • miesiąca, którego dotyczy wypłata – oznacza okres, za który naliczona została wypłata,
  • daty dokonania wypłaty – oznacza datę, z jaką dokonano wypłaty wynagrodzenia