Fakturowanie niezwróconych opakowań - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Fakturowanie niezwróconych opakowań - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Fakturowanie niezwróconych opakowań

Jeśli opakowanie nie zostanie zwrócone w określonym terminie – powinna zostać wystawiona Faktura Sprzedaży. Funkcja jest dostępna z poziomu listy dokumentów WKA, po wciśnięciu przycisku . Fakturowane mogą być dokumenty WKA, które:

 • są zaznaczone na liście,
 • nie zostały w całości zwrócone (fakturowana jest tylko część niezwrócona),
 • zostały zatwierdzone na trwałe (nie są w buforze, ani anulowane).

Na podstawie zaznaczonych dokumentów WKA tworzona jest Faktura Sprzedaży:

 1. Dokumenty WKA na liście widoczne są ze statusem FS.
 2. Każdy dokument WKA można uwzględnić na FS tylko raz.
 3. Po utworzeniu FS do WKA blokowana jest możliwość korygowania i anulowania zafakturowanych dokumentów WKA.
 4. Do FS mogą być przekształcane dokumenty WKA, które mają zgodne:
  • Kontrahenta,
  • Magazyn,
  • walutę oraz kurs.

Do FS mogą być przekształcane WKA niezależnie od tego czy posiadają płatności w Kasie/Banku. Utworzona Faktura tworzy płatność tylko w takiej części, w jakiej składają się na nią dokumenty WKA bez naliczonych wcześniej płatności.

Przykład
Dla kontrahenta wystawiono dokument WKA1 na kwotę 500 PLN, z naliczoną kaucją. Drugi dokument WKA2 dla tego kontrahenta, na kwotę 300 PLN, nie ma naliczonej kaucji (nie ma płatności w Kasie/Banku). Obydwa dokumenty fakturuję. Na fakturze mam w tabeli płatności tylko kwotę z WKA2 (bez kaucji), chociaż wartość całkowita faktury to 800 PLN (WKA1 + WKA2).

Na Fakturze Sprzedaży do WKA przepisywane są cenyilości z dokumentów WKA (z uwzględnieniem korekt) i użytkownik nie ma możliwości ich zmiany, usuwania opakowań z faktury, jak również dodawania nowych opakowań.

Po zatwierdzeniu Faktura Sprzedaży/ Faktura Zakupu związana z niezwróconymi opakowaniami nie powoduje już żadnych zmian na liście zasobów. Nie można również utworzyć do niej dokumentu WZ/PZ oraz WKA/PKA (na formularzu nie ma zakładki [Kaucje], nie działa opcja Dodaj nowe WKA (PKA) z poziomu listy).

Faktura za niezwrócone opakowania na liście jest widoczna ze statusem WK.

Uwaga
Jeśli użytkownik utworzy korektę do Faktury Sprzedaży fakturującej opakowania z dokumentów WKA – program automatycznie utworzy skojarzone korekty do dokumentów WKA (które odpowiednio skorygują zasoby). Należy pamiętać, że takie dokumenty korygujące WKA nie posiadają płatności (płatność w Kasie/Banku jest związana z FSKOR)..