Formularz karty operatora – zakładka Informacje - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Formularz karty operatora – zakładka Informacje

Zakładka [Informacje] służy do zadeklarowania, jakie wiadomości wyświetlane będą w oknie Informacje bieżące. Informacje do bazy są wprowadzane z poziomu Konfiguracja/ Program/ Ogólne/ Informacje/ Informacje bieżące. Dla każdego operatora istnieje możliwość zdefiniowania odrębnego zestawu wiadomości wyświetlanych w oknie Informacje bieżące, poprzez zaznaczenie na zakładce Informacje tych pozycji (modułów lub konkretnych wiadomości), które dotyczą operatora, którego kartę mamy aktualnie otwartą.