Jak dodać spis z natury zbiorczą kwotą i zaksięgować do Księgi Podatkowej? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Jak dodać spis z natury zbiorczą kwotą i zaksięgować do Księgi Podatkowej? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Jak dodać spis z natury zbiorczą kwotą i zaksięgować do Księgi Podatkowej?

Aby dodać zapis dotyczący spisu z natury jako pozycję w KPiR należy w menu Księgowość/ Spisy z natury:

  • Określić rok spisu z natury, a następnie kliknąć przycisk Dodaj lub wcisnąć klawisz <INSERT>
  • Wypełnić kolejno dane spisu z natury, zaznaczyć parametr „Wprowadź zbiorczą wartość spisu z natury bez listy pozycji” i w polu Wartość wprowadzić zbiorczą spisu z natury
  • Zatwierdzić formularz klikając przycisk Zapisz zmiany lub wciskając klawisz <ENTER>

Aby zaksięgować spis z natury znajdujący się na liście należy podświetlić wprowadzony spis i kliknąć na ikonę Księguj. Spis zostanie umieszczony w kolumnie zaszłości w KPiR.

Nie ma możliwości usunięcia z ewidencji spisu z natury, który został zaksięgowany do Księgi Podatkowej. W takim przypadku zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat i kasowanie zostanie anulowane. Aby usunąć dany spis należy najpierw kliknąć na niego na liście prawym przyciskiem myszki i wybrać Usuń zapisy księgowe, a potem nacisnąć ikonę kosza.