Jak prawidłowo odtworzyć system Comarch ERP Optima na nowym komputerze (lub po reinstalacji systemu) posiadając pliki kopii bezpieczeństwa bazy konfiguracyjnej oraz baz firmowych? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Jak prawidłowo odtworzyć system Comarch ERP Optima na nowym komputerze (lub po reinstalacji systemu) posiadając pliki kopii bezpieczeństwa bazy konfiguracyjnej oraz baz firmowych? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Jak prawidłowo odtworzyć system Comarch ERP Optima na nowym komputerze (lub po reinstalacji systemu) posiadając pliki kopii bezpieczeństwa bazy konfiguracyjnej oraz baz firmowych?

Bezpośrednio po ukończeniu instalacji Comarch ERP Optima wykonujemy następujące czynności:

  1. Uruchamiamy system Comarch ERP Optima  i zamykamy standardowy kreator konfiguracji połączenia / kreator tworzenia baz konfiguracyjnej i firmowej.
  2. Z menu System \ Konfiguruj połączenie (lub naciskając klawisz „bazy z plusem”    – klawisz F12 na klawiaturze) uruchamiamy kreator połączenia do serwera.
  3. Przy użyciu przycisku „Dalej” przechodzimy do okna „Połączenie z serwerem” w którym wskazujemy właściwy serwer MS SQL: 
   • w przypadku instalacji jednostanowiskowej, pole serwera powinno zawierać prawidłowy wpis adresu lokalnego silnika bazy danych (standardowo NAZWA_KOMPUTERA\OPTIMA, we wcześniejszych wersjach Comarch ERP Optima domyślną nazwą instancji serwera SQL była CDN_OPTIMA)
   • w przypadku instalacji sieciowej, należy wybrać z listy lub podać adres serwera sieciowego (standardowo NAZWA_SERWERA\OPTIMA) W tym samym oknie wybieramy sposób autoryzacji na serwerze: autoryzacja przez domenę NT – standardowy sposób autoryzacji na podstawie poświadczeń użytkownika domenowego, autoryzacja na serwerze SQL – autoryzacji na podstawie poświadczeń loginu SQL. W przypadku, gdy w sieci lokalnej nie ma skonfigurowanej domeny Active Directory, należy wybrać sposób logowania poprzez autoryzację na serwerze SQL. 
  4. Po zatwierdzeniu prawidłowo wybranej nazwy serwera i sposobu autoryzacji, przechodzimy do kolejnego etapu konfiguratora i wybieramy opcję Odtworzenie bazy z kopii bezpieczeństwa. Wskazujemy plik z kopią danych bazy konfiguracyjnej (z reguły nazwa tego pliku będzie zawierała ciąg CDN_KNF_Konfiguracja lub CDN_Konfiguracja). Jeśli nadpisujemy istniejącą bazę konfiguracyjną lista firm pozostanie niezmieniona, w innych przypadkach lista baz zostanie usunięta.

Uwaga

 • Podczas tworzenia nowej bazy konfiguracyjnej lub odtwarzania jej z kopii bezpieczeństwa z poziomu Comarch ERP Optima zakładane są, w przypadku ich braku, loginy bazodanowe wykorzystywane podczas pracy w programie do łączenia się z bazami na serwerze SQL. W przypadku kiedy baza konfiguracyjna była odtwarzana z kopii bezpieczeństwa nie za pomocą programu Comarch ERP Optima,  należy w programie wykreować nową pustą bazę konfiguracyjną aby brakujące loginy zostały założone.
 • Odtworzona baza danych ma mieć to samo ID w tabeli CDN.Bazy co baza, którą nadpisujemy, takie zachowanie jest konieczne do zachowania integralności danych w module Biuro Rachunkowe, dzięki temu nie znikną wcześniej ustawione atrybuty dla baz danych
 • Jeśli odtwarzanie bazy danych nie powiedzie się ponieważ np.. „baza danych jest w użyciu” wówczas baza ta pozostanie w niezmienionej postaci na serwerze i na liście firm