Jak ustawić indywidualne ceny dla kontrahentów? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Jak ustawić indywidualne ceny dla kontrahentów? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Jak ustawić indywidualne ceny dla kontrahentów?

Istnieje możliwość ustalenia ceny za towar lub usługę dla grup kontrahentów lub indywidualnie dla konkretnych kontrahentów. Cenę można ustawić przechodząc do menu Ogólne/Rabaty, zakładka Stała Cena.

Należy wybrać parametr grupa kontrahentów (jeżeli chcemy ustalić cenę dla wybranych grup kontrahentów) lub jeden kontrahent (jeżeli chcemy ustalić cenę dla konkretnych kontrahentów).
Po ustaleniu podmiotu/ów dla których ma zostać ustalona cena, należy dodać towar/usługę na listę wykorzystując przycisk  oraz wpisać cenę.

Rabat typu stała cena ma najwyższy priorytet w stosunku do innych rabatów ustalonych w programie. Oznacza to, że w przypadku określenia stałej ceny dla towaru pomijane są pozostałe rabaty zdefiniowane dla tego towaru lub dla kontrahenta.