Jak wydrukować załączniki dodane w aplikacji Comarch e-Sprawozdania w sekcji Pozostałe noty?

Załączniki należy wydrukować poza aplikacją Comarch e-Sprawozdania i podpiąć pod wydrukowane z aplikacji sprawozdanie finansowe.