Jeżeli e-Sprawozdanie Finansowe zostanie już opatrzone podpisem elektronicznym, to po jego edycji w aplikacji Comarch e-Sprawozdania, e-Sprawozdanie Finansowe należy ponownie podpisać? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Jeżeli e-Sprawozdanie Finansowe zostanie już opatrzone podpisem elektronicznym, to po jego edycji w aplikacji Comarch e-Sprawozdania, e-Sprawozdanie Finansowe należy ponownie podpisać? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Jeżeli e-Sprawozdanie Finansowe zostanie już opatrzone podpisem elektronicznym, to po jego edycji w aplikacji Comarch e-Sprawozdania, e-Sprawozdanie Finansowe należy ponownie podpisać?

Tak, po edycji w aplikacji Comarch e-Sprawozdania podpisanego wcześniej  e-Sprawozdania Finansowego należy go ponownie opatrzyć podpisem elektronicznym.