Parametry - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Parametry - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Parametry

Zapisuj przelewy importowane/eksportowane poprzez usługę sieciową – Zaznaczenie tego parametru powoduje uaktywnienie pola na wpisanie ścieżki do katalogu, w którym będą zapisywały się pliki z przelewami importowane oraz eksportowane poprzez usługę sieciową. Domyślnie parametr jest odznaczony. W przypadku odznaczonego parametru pliki nie są zapisywane