Komunikat ID 20089 „Wersja bazy danych konfiguracyjnej niezgodna z wersją programu.Przed wykonaniem konwersji bazy należy wykonać kopię bezpieczeństwa.Czy rozpocząć proces backupu i konwersji?”

Komunikat pojawia się podczas uruchamiania programu, po wykonaniu aktualizacji oprogramowania do nowszej wersji. Dalsza praca będzie możliwa po wykonaniu konwersji bazy konfiguracyjnej. Wykonać ją można z dowolnego stanowiska podłączonego do serwera po wcześniejszym wykonaniu kopii bezpieczeństwa.

Uwaga
Konwersja jest procesem nieodwracalnym. Jeśli chcemy wrócić do poprzedniej wersji programu należy posłużyć się kopią bezpieczeństwa.