Komunikat ID 32743 „Wprowadzone zmiany zostaną zastosowane również na kartach towarowych, na których znajduje się ten atrybut. Czy chcesz kontynuować?”

Komunikat pojawia się podczas zapisu formularza definicji atrybutu typu lista, jeżeli na zakładce [Pozycje listy] została zmodyfikowana lista wartości atrybutu (zmieniono lub usunięto wartości, które występują na towarach).

Wybór opcji Nie powoduje powrót do edycji listy.

Wybór opcji Tak powoduje wykonanie operacji i zamknięcie okna definicji atrybutu. Na wszystkich kartach cennikowych, na których występuje atrybut, w przypadku:

  • modyfikacji wartości atrybutu, zaktualizowana zostanie jego wartość zgodnie z definicją
  • usunięcia wartości z definicji, przypisany atrybut zostanie usunięty wraz z wartością

Aby zweryfikować, na których kartach cennikowych znajduje się konkretny atrybut, można dodać kolumnę na liście cennikowej (menu Ogólne/ Cennik lub Handel/Zasoby), w której wyświetlona zostanie odpowiednia wartość atrybutu.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dowolnym nagłówku kolumny pojawi się menu. Należy kliknąć opcję „Wybór kolumn”, a następnie dwukrotnym kliknięciem lub metodą „przeciągnij i upuść” przenieść kolumnę z odpowiednim atrybutem na listę.

Po dodaniu kolumny, w polu z filtrem można wpisać wartość atrybutu, aby wyfiltrować konkretne wartości.

Po zastosowaniu filtra, na liście widoczne są towary z wartością atrybutu, która została wpisana w okno z filtrem.

Jeśli w definicji atrybutu KOLOR zmieniona zostanie wartość listy „czerwony”, na „pomarańczowy”, wówczas zmiana zostanie zastosowana na wszystkich kartach cennikowych, posiadających atrybut KOLOR o wartości „czerwony”: