Lista deklaracji Intrastat - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Lista deklaracji Intrastat - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Lista deklaracji Intrastat

Lista deklaracji INTRASTAT jest dostępna w menu Handel/ Inne/ Deklaracje Intrastat, pod warunkiem, że użytkownik zaznaczył w Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ Intrastat  odpowiedni parametr.

Deklaracja Intrastat może być dostępna w menu Rejestry VAT w przypadku, gdy pobrano licencje na moduły Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Księga Podatkowa a nie pobrano licencji na moduł Handel.

Uwaga
Na deklaracji INTRASTAT wykazywany jest jedynie obrót towarami. Dlatego funkcja wyliczania deklaracji jest dostępna tylko wtedy, jeśli Użytkownik posiada moduł Handel. Funkcja nie jest dostępna dla Użytkowników, którzy posiadają jedynie moduł Faktury lub moduł Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Księga Podatkowa.

Lista składa się z dwóch zakładek:

 • Przywóz– pozwala na wyliczanie deklaracji dotyczących przywozu towarów z krajów UE. Deklaracje przywozowe wyliczane są na podstawie dokumentów przychodowych (PZ, FZ, PW, MM-OL, PKA), korekt wartości (ceny) do nich, korekt ilościowych na plus oraz zwrotów do dokumentów rozchodowych(korekt ilościowych na minus).

 • Wywóz– pozwala na wyliczenia deklaracji dotyczących wywozu towarów z Polski do krajów UE. Deklaracje wywozowe wyliczane są na podstawie dokumentów rozchodowych (WZ, FA, RW, MM-LO, WKA), korekt wartości (ceny) do nich, korekt ilościowych na plus oraz zwrotów do dokumentów przychodowych (korekt ilościowych na minus).

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski Dodaj, Usuń, Zmień:

 • usunąć z listy można tylko deklarację, która nie została zablokowana przed zmianami
 • nie ma możliwości kopiowania deklaracji (<CTRL>Dodaj).

Ponadto na liście znajdują się przyciski umożliwiające:

Deklaracja korygująca – korygowanie wyliczonych już deklaracji INTRASTAT. Korektę można wykonać tylko dla deklaracji zablokowanej przed zmianami.

Program umożliwia tworzenie pełnej deklaracji korygującej (wszystkie pozycje). Deklaracja korygująca ma taką samą postać jak deklaracja pierwotna – jest nową deklaracją INTRASTAT uwzględniającą wszystkie zmiany (poprzednia przestaje być aktualna). Program nie umożliwia wykonania deklaracji korygującej pozycję (zakres pozycji).

Eksport deklaracji do pliku XML – wysłanie deklaracji INTRASTAT do pliku XML w formacie akceptowanym przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych „PUESC”:

 • eksportowana jest zawsze deklaracja zaznaczona na liście ,
 • eksportowana może być tylko deklaracja zablokowana przed zmianami,
 • każda deklaracja może być eksportowana do pliku XML dowolną ilość razy. W przypadku, gdy deklaracja była już eksportowana program poinformuje o tym użytkownika,
 • deklaracja wyeksportowana do pliku jest widoczna na liście ze statusem E,
 • domyślną ścieżkę dostępu do katalogu, w którym zapisywane będą deklaracje można ustalić w Konfiguracji stanowiska/ Handel/ Parametry.

Dodatkowo w oknie znajdują się przyciski umożliwiające filtrowanie listy:

MiesiącRok – umożliwiają filtrowanie listy w zależności od okresu, za jaki została wyliczona. Istnieje możliwość wyfiltrowania deklaracji:

 • za określony miesiąc (parametry MiesiącRok zaznaczone),
 • za określony rok (parametr Rok zaznaczony, Miesiąc odznaczony),
 • wszystkie deklaracje (parametry MiesiącRok odznaczone).

Deklaracje widoczne na liście są rozróżniane w następujący sposób:

 • zielona – deklaracja w buforze (z możliwością zmiany),
 • czarna – deklaracja zablokowana przed zmianami,
 • status E – deklaracja wyeksportowana do pliku XML.

Uwaga
Odblokowanie deklaracji do edycji jest możliwe z poziomu listy deklaracji w menu kontekstowym wywoływanym pod prawym przyciskiem myszy.