Lokalizacje - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Lokalizacje - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Lokalizacje

Słownik lokalizacji wykorzystywany jest do wskazania lokalizacji na wydziale. Ta sama lokalizacja może być przypisana do wielu wydziałów. Wartości z tego słownika wyświetlane są w miejscach, w których dostępny jest słownik wydziałów.