Na czym polega różnica w podsumowaniu między spisem z natury a listą zasobów? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Na czym polega różnica w podsumowaniu między spisem z natury a listą zasobów? - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Na czym polega różnica w podsumowaniu między spisem z natury a listą zasobów?

Różnice w podsumowaniu spisu z natury a listy zasobów mogą być uzależnione od:

  • Parametru zerowe oraz Nie pozwalaj na wydanie towaru gdy występują rezerwacje dostępnego w lokalizacji System/ Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry. W sytuacji, gdy występują rezerwacje towaru to na liście zasobów pole ilość różni się od ilości dostępnej. Jeżeli ilość dostępna jest równa zero, oraz zaznaczony jest parametr Nie pozwalaj na wydanie towaru gdy występują rezerwacje wówczas po wyłączeniu parametru zerowe, towar zniknie z listy zasobów. W takim wypadku podsumowanie na liście zasobów będzie mniejsze niż na wydruku spisu z natury.
  • Parametru nieaktywne. Po zaznaczeniu parametru, towary nieaktywne wyświetlą się na liście w kolorze czerwonym. Można się upewnić czy towary nieaktywne mają ilość i ilość dostępną równą zero. Jeżeli nie, wówczas porównując zestawienia należy wziąć to pod uwagę. 

Można również porównywać ze sobą podsumowanie na liście zasobów w kolumnie: W.zakupu-PLN, przy zaznaczonym parametrze zerowe oraz odznaczonym parametrze Nie pozwalaj na wydanie towaru na wydanie towaru gdy występują rezerwacje, z podsumowaniem na wydruku: Spis z natury/ Wzór standard (gdzie W.zakupu- PLN wyliczana jest zgodnie z metodą rozliczania magazynu określoną w konfiguracji: FIFO, LIFO, średnia ważona).