Numer rachunku [] nie widnieje w Wykazie podatników Vat. Skontaktuj się z kontrahentem w celu weryfikacji numeru rachunku

Komunikat o powyższej treści pojawia się w sytuacji, gdy numer NIP kontrahenta jest nie poprawny co powoduje, że nie ma możliwości weryfikacji jego numeru rachunku bankowego w  Wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów.