Przekazanie rachunku - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Przekazanie rachunku - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Przekazanie rachunku

Jeżeli operator pracujący na stanowisku ma otwarte Paragony i z jakiegoś powodu nie może osobiście zrealizować do końca sprzedaży ma możliwość przekazania paragonów (wszystkich bądź wybranych) innemu użytkownikowi.

Uwaga
Podczas pracy z jednym paragonem nie jest dostępna funkcja Przekazywania paragonów.

Przekazanie paragonów odbywa się za pomocą przycisku funkcyjnego , dlatego aby możliwe było korzystanie z funkcji z poziomu okna sprzedaży należy umieścić przycisk Przekaż paragony w wykorzystywanej podczas pracy sekcji przycisków.

Uwaga
Przycisk Przekaż paragony jest aktywny tylko w przypadku, gdy:

  • zalogowany operator ma prawo do przekazywania paragonów (w Comarch ERP OptimaKonfiguracji programu/ Detal/ Funkcje Pracowników zaznaczono opcję Przekazanie paragonów), oraz
  • na stanowisku zalogowany jest więcej niż jeden operator (funkcja Przeloguj).

Przekazać paragony użytkownik może zarówno podczas edycji Paragonu wybierając przycisk Przekaż paragony w oknie sprzedaży lub po wybraniu opcji Przełącz paragon w oknie wyboru Paragonu, gdzie również dostępny jest przycisk Przekaż paragony.

Po wybraniu opcji przekazania rachunku innemu operatorowi pojawia się okno z otwartymi Paragonami operatora. Spośród otwartych Paragonów można wybrać konkretne, które mają zostać przekazane innemu użytkownikowi.  Wybrane Paragony na liście będą wyróżnione czerwoną czcionką.

Oprócz wskazania Paragonów do przekazania, należy również wybrać operatora, który ma je kontynuować. Można to uczynić wprowadzając kod operatora w polu  Operator   lub za pomocą przycisku Wybierz, który wywołuje okno z listą operatorów.

Po wybraniu operatora przejmującego wskazane do przekazania Paragony należy wcisnąć przycisk Przekaż. Po tej akcji Paragony zostaną przekazane wybranemu użytkownikowi, a program powróci do okna wyboru Paragonu.

Okno przekazania paragonów

Jeżeli operator ma otwarte Paragony, których nikomu nie przekazał podczas próby wylogowania z programu pojawi się okno z komunikatem: Czy chcesz przekazać otwarte paragony innemu operatorowi? w oknie komunikatu dostępne są przyciski:

  • Przekaż paragony – wywołuje okno Przekazania paragonów,
  • Anuluj paragony – w następstwie otwarte Paragony będą anulowane,
  • Anuluj – wycofanie akcji Wyloguj.

Uwaga
Po przekazaniu Paragonu – operator, który przejął i zakończył wystawianie dokumentu będzie widniał w kolumnie Operator w Zestawienia/ Paragony. Analogicznie płatność do Paragonu będzie przypisana do tego operatora.