Rozliczanie magazynu metodą AVCO – kontrola chronologii - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Rozliczanie magazynu metodą AVCO – kontrola chronologii - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Rozliczanie magazynu metodą AVCO – kontrola chronologii

Jeśli użytkownik wybrał metodę rozliczania magazynu jako AVCO (średnie ważone ceny zakupy) to w Konfiguracji firmy/ Magazyn/ Parametry ma możliwość zaznaczenia parametru Brak kontroli chronologii. Parametr ma znaczenie przy wystawianiu dokumentów z datą wstecz.

Jeśli parametr nie jest zaznaczony to przy próbie wystawienia dokumentu z datą wcześniejszą niż ostatnia dostawa towaru program nie pozwoli na zatwierdzenie dokumentu.

Natomiast w przypadku, gdy parametr jest zaznaczony – program pozwoli na wystawienie dokumentu z datą wcześniejszą niż data ostatniej dostawy, pod warunkiem, że w magazynie, na dzień zgodny z datą wydania towaru, była odpowiednia jego ilość (i wartość).

Przykład

PZ1 z datą 01 stycznia: 1 szt. Towaru

PZ2 z datą 03 stycznia: 1 szt. Towaru

WZ1 z datą 02 stycznia: 1 szt. Towaru

Dnia 02 stycznia w magazynie była odpowiednia ilość towaru, jednak data ostatniej modyfikacji zasobu jest późniejsza (03 stycznia):

Jeśli parametr o braku kontroli chronologii nie jest zaznaczony – program nie pozwoli na zatwierdzenie dokumentu WZ, ponieważ ostatnia modyfikacja zasobu była z datą późniejszą.

Jeśli parametr o braku kontroli chronologii będzie zaznaczony – program pozwoli na wystawienie dokumentu WZ, ponieważ wystarczy odpowiednia ilość (i wartość) towaru w magazynie na dany dzień.