Terminal płatniczy - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Terminal płatniczy - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Terminal płatniczy

Przy współpracy programu z terminalem płatniczym, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji.

Konfiguracja terminala płatniczego

Model terminala – pole które domyślnie jest niewypełnione, po rozwinięciu listy możemy wskazać odpowiedni model terminala:

 • eService Verifone VX 520
 • First Data Polcard Verifone VX 520
 • Ingenico iCT220 ETH
 • eService Verifone VX 520 Terminal
 • First Data Polcard Verifone VX 520 Terminal
 • Ingenico iCT220 ETH Terminal

Uwaga
Konfiguracja samego terminala powinna być wykonywana przez Serwis obsługujący terminale.

W zależności od wybranego modelu aktywują się lub uzupełniają następujące pola:

 • Typ połączenia – ustawia się automatycznie, w zależności od wybranego sterownika terminala płatniczego .
 • Port szeregowy – pole dostępne dla urządzeń o typie połączenia RS232. Należy wskazać w nim port COM, do którego podłączone jest urządzenie.
 • Adres IP – pole dostępne dla urządzeń o typie połączenia TCP/IP. Należy w nim wpisać adres IP terminala płatniczego.
 • Port TCP/IP – pole dostępne dla urządzeń o typie połączenia TCP/IP. Należy w nim wprowadzić numer portu, na którym odbywać się będzie komunikacja pomiędzy programem Comarch ERP Optima a terminalem płatniczym.
 • Test – Po wciśnięciu przycisku Test program sprawdza, czy istnieje możliwość komunikacji pomiędzy komputerem i terminalem.

Uwaga
Po wybraniu w Konfiguracji systemowego wirtualnego portu COM dla terminala płatniczego program Comarch ERP Optima może działać niestabilnie. Domyślnie w systemie WINDOWS ten port jest oznaczony jako COM1.