Komunikat ID 26007 „Księgowanie poza bieżącym okresem obrachunkowym”.

Data księgowania dokumentu wykracza poza zakres dat w aktualnym okresie obrachunkowym. Program próbuje zaksięgować dokument poza aktualnym okresem obrachunkowym.

Należy zweryfikować pod jaką datą ujmujemy dokument w księdze, ustawienia dostępne na zakładce Predekretacja Data księgowania lub na aktualnie używanym schemacie księgowań. Rozwiązaniem może być również zmiana okresu obrachunkowego

Na formularzu Zapisy księgowe [okres obrachunkowy], należy ustawić datę, nie wykraczającą poza wybrany okres obrachunkowy. Okres ten można zmienić z poziomu Narzędzia> Bieżący okres obrachunkowy, lub System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Księgowość kontowa.
Komunikat ID 26065 „Brak okresu obrachunkowego dla numeracji dokumentu”.

Komunikat pojawia się w przypadku, gdy dodajemy dokument BO a w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Definicje dokumentów/ Księgowość/ Bilans otwarcia w schemacie numeracji dokumentu został zawarty okres obrachunkowy oraz w menu Narzędzia/ Bieżąca data została wybrana data, która nie mieści się w żadnym okresie obrachunkowym zdefiniowanym w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe. W takiej sytuacji należy uzupełnić listę okresów obrachunkowy, zmienić datę bieżącą lub zmodyfikować schemat numeracji dokumentu jeśli nie został wybrany na żadnym dokumencie BO.
Nie można wygenerować korekty. W kolejnych miesiącach jest już wygenerowana korekta na VAT-ZD.

Jeżeli chcemy wygenerować zapisy korekcyjne np. za styczeń a mamy już wygenerowane zapisy korekcyjne w późniejszym miesiącu np. w lutym, należy dodać korektę zawiadomienia VAT- ZD za miesiąc styczeń, a po jej zablokowaniu wygenerować zapisy korygujące do rejestru VAT.

Następnie należy sporządzić korektę deklaracji VAT-7 za dany okres.
Komunikat ID 26018 „Nie można zapisać dokumentu niezbilansowanego. Kwota niezbilansowana [kwota]”.

Wartości po obu stronach zapisu księgowego muszą być równe. Tylko w przypadku jeżeli niezbilansowanie wynika z zapisów na konta pozabilansowe, możliwe są różne sumy kwot po stronie Wn i Ma dekretu. W takiej sytuacji sprawdzane jest bilansowanie się tylko elementów dekretu związanych z kontami bilansowymi.
Nie można usunąć konta posiadającego zapisy księgowe.

Nie można usunąć konta, na którym istnieją zapisy. W celu usunięcia konta należy usunąć wszystkie zapisy księgowe danego konta z poziomu Księgowość> Dzienniki, również zapisy tego konta z dokumentu bilansu otwarcia (Księgowość> Inne> Dokumenty BO).
Komunikat ID 26101 „Podatnikowi nie ustawiono parametru liczenia podatku wg skali liniowej w Ogólne/ Inne/ Właściciele/ Kwoty deklaracji. Czy chcesz go teraz zaznaczyć?”.

Jeżeli dla danego właściciela ma być wyliczana zaliczka na PIT-36L/ Deklaracja roczna PIT-36L to należy zaznaczyć parametr „Podatnik rozlicza się wg skali liniowej (PIT-36L)”.
Zaakceptowanie wyświetlonego komunikatu przeniesie użytkownika na Kwoty indywidualne właściciela, gdzie należy zaznaczyć ten parametr, wypełnić odpowiednie kwoty i zapisać formularz
Komunikat ID 26114 „Niezamknięty krąg kosztów [symbol kręgu kosztów] na kwotę [kwota]”

Zapis księgowy nie spełnia kręgu kosztów o symbolu [symbol kręgu kosztów]. W celu zapisania dekretu spełniającego zdefiniowany krąg kosztów należy nacisnąć ikonę „Definicje kręgów kosztów„, następnie wejść w krąg kosztów o symbolu podanym w komunikacie i zmodyfikować zapis księgowy zgodnie z definicją właściwego kręgu kosztów. W celu zapisania dekretu niezgodnego ze zdefiniowanym kręgiem kosztów należy wejść w menu System> Konfiguracja> Firma> Księgowość> Księgowość kontowa i odznaczyć parametr „Kontrola kręgu kosztów”.

Więcej na temat definicji kręgu kosztów znajdziesz tutaj.