Article Category: Komunikaty - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Informacja: ID 25078 „Wybrana forma płatności jest związana z nieaktywnym rejestrem”.

Komunikat ten pojawia się w sytuacji, gdy forma płatności (jaka została wybrana na dokumencie na zakładce Ogólne lub w przypadku rozbicia kwoty dokumentu na kilka płatności – na zakładce Płatności) powiązana jest z nieaktywnym rejestrem.
W takiej sytuacji należy w System / Konfiguracja / Firma / Kasa/Bank / Formy płatności, po kliknięciu w formę płatności zmienić przypisany jej rejestr na taki, który jest aktywny. Ewentualnie, można również odznaczyć opcjęNieaktywny” na danym rejestrze powiązanym z tą formą płatności (po wejściu w Kasa/Bank / Rejestry kasowe/bankowe – prawy górny róg formularza).
Komunikat ID 23359 „Brak otwartego raportu, do którego można dodać zapis. Czy otworzyć nowy raport?”.

Komunikat pojawia się w momencie dodawania dokumentu z formą płatności: gotówka, program próbuje wówczas dodać automatycznie zapis kasowy (KP lub KW) rozliczający zgodny z datą dokumentu. Po zatwierdzeniu komunikatu program automatycznie otwiera raport kasowy/bankowy.
Komunikat ID 23370 „Niepoprawny numer rachunku. Ilość znaków w numerze rachunku jest nieprawidłowa”.

Numer rachunku jest walidowany według algorytmu stosowanego dla numeracji IBAN. W przypadku polskich banków pierwsze 2 cyfry to cyfry kontrolne, następnych 8 cyfr to identyfikator banku-oddziału, a ostatnie 16 to numer rachunku. Należy upewnić się czy wprowadzony numer jest poprawny albo wyłączyć walidację numeru poprzez odznaczenie parametru IBAN.
Komunikat ID -2147217873 „Polecenie USUWANIA było sprzeczne z ograniczeniem REFERENCJI „FK_KPRKategoria”. Konflikt nastąpił w bazie „CDN_NazwaBazy”, tabeli „CDN.ZapisyKPR”, dla kolumny 'KPR_KatID’”.

Nie można usunąć kategorii, ponieważ jest wybrana na zapisie w Księdze Podatkowej. W takiej sytuacji należy odszukać zapis, na którym wybrana jest ta kategoria z poziomu Księgowość > Zapisy KPiR.
Pytanie (30876) Czy chcesz pobrać aktualną listę banków działających w Polsce?

Odpowiedź twierdząca powoduje, że lista banków zostanie zaimportowana do programu Comarch ERP Optima i będzie widoczna z poziomu zakładki Ogólne/Inne/Banki. Import banków z serwera Comarch jest dostępny wyłącznie dla Klientów z aktualną gwarancją.
Co zrobić jeżeli podczas eksportu przelewów do ZUS pojawia się komunikat: „Brak domyślnego formatu eksportu dla ZUS. Wybierz format na karcie banku.”?

Na karcie banku nie istnieje przypisany format przelewu dla ZUS. Z poziomu Kasa/Bank/Rejestry kasowe/bankowe należy ikoną lupki  otworzyć rejestr z którego przelewy będą eksportowane. Następnie należy kliknąć na ikonę Bank, otworzyć go ikoną lupki , przejść na drugą zakładkę Dodatkowe i przypisać odpowiedni format eksportu dla przelewów do ZUS.
Ostrzeżenie ID 23322 „Usunięcie płatności niemożliwe. Nie można usuwać ręcznie płatności powiązanych z dokumentami”.

Komunikat pojawia się w sytuacji, gdy płatność jest powiązana z dokumentem źródłowym, np. fakturą. Aby usunąć płatność powiązaną z dokumentem należy anulować ten dokument (jeśli został zapisany na stałe) lub usunąć go jeśli znajduje się w buforze.