Jak dokonać zamknięcia zapisów księgowych np. na dzień 31.01.20XX r.?

Aby zamknąć zapisy księgowe na określony dzień w menu Księgowość/ Zapisy KPiR należy:

  • wybrać parametr zapisy w księdze,
  • określić właściwą datę, z którą chcemy zamknąć zapisy (np. dzień 31, miesiąc 01, rok 20XX) i wybrać zapisy za dzień lub miesiąc,
  • następnie nacisnąć ikonę Księguj.

Po wykonaniu tej czynności zapisy księgowe zostaną zamknięte z datą 31.01.20XX r.

Uwaga
Jeżeli w KPiR istnieją zapisy w buforze za styczeń 20XX, a Data zamknięcia zapisów księgowych to 31.01.20XX, wtedy Użytkownik nie może przenieść ich do księgi. W powyższej sytuacji należy otworzyć zapisy za styczeń (co jest równoznaczne z zamknięciem zapisów z datą wcześniejszą np. 31.12.20XX).

 
Jak wprowadzić Spis z natury w Księdze Podatkowej tak aby został poprawnie uwzględniony na rocznej deklaracji PIT?

Spis z natury w Księdze Podatkowej wprowadzamy z zakładki Księgowość/Spis z natury. Po wprowadzeniu ostatniego spisu z datą grudniową można go zaksięgować jednocześnie na koniec bieżącego i początek kolejnego roku. Każdy inny spis z natury księgowany jest tylko w bieżącym roku podatkowym. Na formularzu spisu z natury zaksięgowanym równocześnie na koniec bieżącego i początek kolejnego roku podatkowego widoczne są pola dotyczące daty księgowania z bieżącego i kolejnego roku podatkowego. Jeżeli spis z natury został zaksięgowany tylko raz to na formularzu spisu widoczna jest informacja dotycząca zapisu księgowego w bieżącym okresie.

Po zaksięgowaniu spisu na początek i koniec okresu program przy przeliczaniu deklaracji PIT odejmuje od siebie wartości tych spisów i przenosi do odpowiedniego pola na deklaracji.

Jeżeli wygenerowano zapis księgowy spisu z natury na 1 stycznia bieżącego roku podatkowego to podczas próby usunięcia zapisu księgowego remanentu powstałego w grudniu poprzedniego roku podatkowego z poziomu listy zapisów w Księdze Podatkowej pojawia się komunikat: Z zapisem księgowym spisu z natury na koniec okresu powiązany jest zapis na początek kolejnego okresu. Należy usunąć księgowanie na początek kolejnego okresu.
Jak dodać spis z natury zbiorczą kwotą i zaksięgować do Księgi Podatkowej?

Aby dodać zapis dotyczący spisu z natury jako pozycję w KPiR należy w menu Księgowość/ Spisy z natury:

  • Określić rok spisu z natury, a następnie kliknąć przycisk Dodaj lub wcisnąć klawisz <INSERT>
  • Wypełnić kolejno dane spisu z natury, zaznaczyć parametr „Wprowadź zbiorczą wartość spisu z natury bez listy pozycji” i w polu Wartość wprowadzić zbiorczą spisu z natury
  • Zatwierdzić formularz klikając przycisk Zapisz zmiany lub wciskając klawisz <ENTER>

Aby zaksięgować spis z natury znajdujący się na liście należy podświetlić wprowadzony spis i kliknąć na ikonę Księguj. Spis zostanie umieszczony w kolumnie zaszłości w KPiR.

Nie ma możliwości usunięcia z ewidencji spisu z natury, który został zaksięgowany do Księgi Podatkowej. W takim przypadku zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat i kasowanie zostanie anulowane. Aby usunąć dany spis należy najpierw kliknąć na niego na liście prawym przyciskiem myszki i wybrać Usuń zapisy księgowe, a potem nacisnąć ikonę kosza.
Jak uporządkować zapisy chronologicznie?

Wejść do menu Księgowość/Zapisy KPiR, następnie określić czy chcemy dokonać renumeracji zapisów w buforze czy zapisów w księdze , zaznaczyć zapisy za miesiąc i wybrać miesiąc, w którym chcemy dokonać renumeracji.

W celu dokonania renumeracji należy kliknąć na ikonę pioruna Renumeracja.
Jeśli chcemy dokonać renumeracji od konkretnego numeru, wówczas po kliknięciu na ikonę Renumeracja należy uzupełnić pole: Numer początkowy numeracji dla księgi.

Funkcje przedstawiono również na filmie instruktażowym dostępnym tutaj.
W jaki sposób dokonać zbiorczego księgowania dokumentów?

Parametr odpowiadający za zbiorcze księgowania dokumentów można znaleźć w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Księgowość/ Parametry dla rodzaju księgowości Księga podatkowa lub Ewidencja ryczałtowa.

Użytkownik będzie mógł zaznaczyć jednocześnie każdą z powyższych opcji lub wskazać wybrany typ dokumentu, który go interesuje.

Jeśli parametr jest zaznaczony, wówczas w trakcie księgowania dokumentów tworzony jest jeden zbiorczy zapis księgowy. Jeśli parametr jest wyłączony – dla każdego zapisu tworzony jest jeden zapis w ewidencji księgowej.

 
Czy w Comarch ERP Optima możliwe jest prowadzenie firmy wielozakładowej?

Tak. W Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Parametry należy zaznaczyć parametr Firma wielozakładowa, parametr jest dostępny, gdy jako rodzaj księgowości wybrano opcję Księga podatkowa. Po jego zaznaczeniu pojawia się formularz zakładu domyślnego, na którym użytkownik uzupełnia symbol zakładu, następnie ikoną plusa można dodać kolejne zakłady. Nowe zakłady można dodać również z poziomu programów w zakładce Ogólne/Inne/Zakłady. Na każdym możliwym do zaksięgowania do KPiR dokumencie znajduje się pole dotyczące zakładu, które należy uzupełnić przed zaksięgowaniem dokumentu. Po przeniesieniu dokumentu do Księgi Podatkowej pole nie podlega edycji. Księgowanie z podziałem na zakłady umożliwia sporządzenie wydruków ksiąg dla poszczególnych zakładów oraz jednego zbiorczego wydruku dla całej firmy.
W jaki sposób prowadzić ewidencję przychodów z najmu prywatnego w stawce 12,5%?

Jeżeli data uzyskania przychodu jest późniejsza niż 31.12.2017 r. to na formularzu zapisu w Ewidencji przychodów pojawia się możliwość wykazania kwoty w stawce 12,5%. Stawka w wysokości 12,5% obowiązuje dla przychodów z najmu prywatnego stanowiących nadwyżkę ponad kwotę 100 000 zł łącznie dla obu małżonków. Użytkownik musi samodzielnie podzielić kwoty na dokumencie w Rejestrze VAT sprzedaży/w Kwotach dodatkowych na dokumencie w ewidencji dodatkowej przychodów do odpowiednich stawek 8,5% oraz 12,5%.

Zobacz także: