Article Category: Płace - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Płace - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Parametry

Ścieżka do programu Płatnik – domyślna ścieżka lokalizacji Programu Płatnik. Przy niestandardowej lokalizacji programu Płatnik lub  zainstalowanym sieciowo – trzeba zmodyfikować ścieżkę dostępu poprzez wpisanie prawidłowej lub użycie przycisku ‘Wybór pliku’.