Article Category: Pozostałe informacje - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima Article Category: Pozostałe informacje - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima

Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać paragony?

Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości rozpoznania paragonów.
Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać faktury zagraniczne?

Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości rozpoznania faktur zagranicznych. Wprowadzenie tej funkcjonalności jest planowane w kolejnych wersjach Comarch OCR. Jako pierwsze rozpoznawane będą faktury niemieckie.
Czy podczas zaczytywania duplikatów faktur odczytana zostanie data wystawienia duplikatu?

Na dzień dzisiejszy podczas zaczytywania duplikatu faktury jako data wystawienia ustawiana jest data wystawienia faktury, a nie data wystawienia duplikatu. Umożliwienie odczytu daty wystawienia duplikatu jest planowane w kolejnych wersjach Comarch OCR.
Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać faktury w układzie poziomym?

Tak, usługa Comarch OCR umożliwia rozpoznawanie faktur w układzie poziomym.
Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać faktury wypisywane odręcznie?

Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości rozpoznania faktur wypisywanych odręcznie.
Czy za pomocą usługi Comarch OCR można rozpoznać faktury zaliczkowe?

Tak, usługa Comarch OCR umożliwia rozpoznawanie faktur zaliczkowych.
Czy za pomocą usługi Comarch OCR można zaczytywać wyciągi bankowe?

Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zaczytania wyciągów bankowych.