Article Category: Pozostałe Informacje - Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima1

Czy aplikacja Comarch e-Sprawozdania jest dostępna w wersji angielskiej?

Aplikacja Comarch e-Sprawozdania nie jest dostępna w wersji angielskiej.
Czy aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia sporządzanie sprawozdań dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK)?

Na dzień dzisiejszy w aplikacji Comarch e-Sprawozdania nie ma możliwości sporządzenia sprawozdań dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK).
Czy na każdym etapie rozwoju aplikacji Comarch e-Sprawozdania pozostanie utrzymana możliwość wprowadzenia wszystkich danych ręcznie, bez automatycznego pobierania danych z programu Comarch ERP Optima?

Tak, możliwość ręcznego wprowadzania danych pozostanie.
Czy aplikacja Comarch e-Sprawozdania umożliwia przeliczanie sprawozdania na inne waluty, np. EUR?

Nie, aplikacja Comarch e-Sprawozdania tworzy e-Sprawozdania Finansowe zgodnie ze schematami Ministerstwa Finansów, które nie przewidują wykazywania kwot w innych walutach niż PLN.
Gdzie na stronie Ministerstwa Finansów są dostępne informacje w zakresie zmian w sporządzaniu sprawozdań finansowych?

Na stronie Ministerstwa Finansów, pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pytania-i-odpowiedzi/ są dostępne Najczęściej zadawane pytania w zakresie e-Sprawozdań Finansowych.